Xỉu chủ đề miền Trung

5.000.000 VNĐ
"Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi". Chúng tôi nỗ lực hết mình để chọn ra những con số có xác suất về cao nhất. Bạn hãy tự tin lấy số, cơ hội phát tài trong tay bạn!

LIÊN HỆ NẠP TIỀN NGAY ĐỂ NHẬN SỐ!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH hoặc Hotline
0976339365
0976339365
Thống Kê
Xỉu chủ đề miền Trung
Ngày
Xỉu chủ đề miền Trung
Kết quả
Hôm nay
04/09/2022
Kon Tum: 143
Khánh Hòa: 320
Thừa Thiên Huế: 915
Win Thừa Thiên Huế 915
03/09/2022
Đà Nẵng: 661
Quảng Ngãi: 867
Đắk Nông: 431
Miss
02/09/2022
Gia Lai: 457
Ninh Thuận: 794
Miss
01/09/2022
Bình Định: 622
Quảng Trị: 231
Quảng Bình: 584
Miss
31/08/2022
Đà Nẵng: 266
Khánh Hòa: 406
Miss
30/08/2022
Đắk Lắk: 212
Quảng Nam: 322
Miss
29/08/2022
Thừa Thiên Huế: 086
Phú Yên: 113
Win Thừa Thiên Huế 086
28/08/2022
Kon Tum: 857
Khánh Hòa: 798
Thừa Thiên Huế: 703
Miss
27/08/2022
Đà Nẵng: 128
Quảng Ngãi: 936
Đắk Nông: 172
Miss
26/08/2022
Gia Lai: 265
Ninh Thuận: 950
Win Ninh Thuận 950
25/08/2022
Bình Định: 536
Quảng Trị: 628
Quảng Bình: 767
Win Quảng Bình 767
24/08/2022
Đà Nẵng: 678
Khánh Hòa: 527
Win Đà Nẵng 678
Win Khánh Hòa 527
23/08/2022
Đắk Lắk: 938
Quảng Nam: 857
Win Đắk Lắk 938
22/08/2022
Thừa Thiên Huế: 786
Phú Yên: 634
Miss
21/08/2022
Kon Tum: 316
Khánh Hòa: 483
Thừa Thiên Huế: 430
Win Khánh Hòa 483
20/08/2022
Đà Nẵng: 293
Quảng Ngãi: 521
Đắk Nông: 297
Miss
19/08/2022
Gia Lai: 504
Ninh Thuận: 466
Miss
18/08/2022
Bình Định: 986
Quảng Trị: 147
Quảng Bình: 718
Win Bình Định 986
17/08/2022
Đà Nẵng: 642
Khánh Hòa: 571
Win Khánh Hòa 571
16/08/2022
Đắk Lắk: 171
Quảng Nam: 707
Miss
15/08/2022
Thừa Thiên Huế: 714
Phú Yên: 318
Miss
14/08/2022
Kon Tum: 493
Khánh Hòa: 805
Thừa Thiên Huế: 310
Miss
13/08/2022
Đà Nẵng: 322
Quảng Ngãi: 168
Đắk Nông: 970
Miss
12/08/2022
Gia Lai: 312
Ninh Thuận: 923
Miss
11/08/2022
Bình Định: 656
Quảng Trị: 124
Quảng Bình: 631
Win Bình Định 656
10/08/2022
Đà Nẵng: 364
Khánh Hòa: 623
Win Khánh Hòa 623
09/08/2022
Đắk Lắk: 682
Quảng Nam: 831
Miss
08/08/2022
Thừa Thiên Huế: 974
Phú Yên: 526
Miss
07/08/2022
Kon Tum: 088
Khánh Hòa: 748
Thừa Thiên Huế: 115
Miss
06/08/2022
Đà Nẵng: 920
Quảng Ngãi: 325
Đắk Nông: 431
Win Đà Nẵng 920
Win Quảng ngãi 325
05/08/2022
Gia Lai: 190
Ninh Thuận: 184
Miss
04/08/2022
Bình Định: 967
Quảng Trị: 163
Quảng Bình: 209
Miss
03/08/2022
Đà Nẵng: 420
Khánh Hòa: 989
Miss
02/08/2022
Đắk Lắk: 387
Quảng Nam: 737
Miss
01/08/2022
Thừa Thiên Huế: 986
Phú Yên: 462
Win Phú Yên 462
31/07/2022
Kon Tum: 948
Khánh Hòa: 784
Thừa Thiên Huế: 874
Miss
30/07/2022
Đà Nẵng: 851
Quảng Ngãi: 757
Đắk Nông: 307
Miss
29/07/2022
Gia Lai: 926
Ninh Thuận: 459
Win Gia Lai 926
28/07/2022
Bình Định: 599
Quảng Trị: 827
Quảng Bình: 572
Miss
27/07/2022
Đà Nẵng: 899
Khánh Hòa: 258
Miss
26/07/2022
Đắk Lắk: 317
Quảng Nam: 952
Miss
25/07/2022
Thừa Thiên Huế: 469
Phú Yên: 721
Miss
24/07/2022
Kon Tum: 597
Khánh Hòa: 210
Thừa Thiên Huế: 973
Miss
23/07/2022
Đà Nẵng: 616
Quảng Ngãi: 141
Đắk Nông: 598
Win Đà Nẵng 616
22/07/2022
Gia Lai: 324
Ninh Thuận: 821
Miss
21/07/2022
Bình Định: 795
Quảng Trị: 776
Quảng Bình: 595
Miss
20/07/2022
Đà Nẵng: 897
Khánh Hòa: 181
Win Đà Nẵng 897
19/07/2022
Đắk Lắk: 523
Quảng Nam: 470
Miss
18/07/2022
Thừa Thiên Huế: 568
Phú Yên: 428
Miss
17/07/2022
Kon Tum: 322
Khánh Hòa: 152
Thừa Thiên Huế: 952
Miss
16/07/2022
Đà Nẵng: 281
Quảng Ngãi: 949
Đắk Nông: 246
Win Đắk Nông 246
15/07/2022
Gia Lai: 848
Ninh Thuận: 976
Win Ninh Thuận 976
14/07/2022
Bình Định: 636
Quảng Trị: 199
Quảng Bình: 691
Miss
13/07/2022
Đà Nẵng: 736
Khánh Hòa: 130
Miss
12/07/2022
Đắk Lắk: 374
Quảng Nam: 104
Miss
11/07/2022
Thừa Thiên Huế: 784
Phú Yên: 276
Win Thừa Thiên Huế 784
10/07/2022
Kon Tum: 090
Khánh Hòa: 239
Thừa Thiên Huế: 219
Win Kon Tum 090
09/07/2022
Đà Nẵng: 879
Quảng Ngãi: 737
Đắk Nông: 436
Miss
08/07/2022
Gia Lai: 530
Ninh Thuận: 682
Miss
07/07/2022
Bình Định: 275
Quảng Trị: 546
Quảng Bình: 685
Miss
06/07/2022
Đà Nẵng: 218
Khánh Hòa: 677
Win Đà Nẵng 218
05/07/2022
Đắk Lắk: 588
Quảng Nam: 747
Win Đắk Lắk 588
04/07/2022
Thừa Thiên Huế: 488
Phú Yên: 149
Miss
03/07/2022
Kon Tum: 104
Khánh Hòa: 616
Thừa Thiên Huế: 839
Miss
02/07/2022
Đà Nẵng: 999
Quảng Ngãi: 455
Đắk Nông: 375
Miss
01/07/2022
Gia Lai: 290
Ninh Thuận: 945
Miss
30/06/2022
Bình Định: 702
Quảng Trị: 575
Quảng Bình: 265
Win Quảng Bình 265
29/06/2022
Đà Nẵng: 739
Khánh Hòa: 991
Miss
28/06/2022
Đắk Lắk: 861
Quảng Nam: 658
Win Đắk Lắk 861
27/06/2022
Thừa Thiên Huế: 120
Phú Yên: 272
Win Phú Yên 272
26/06/2022
Kon Tum: 603
Khánh Hòa: 121
Thừa Thiên Huế: 781
Miss
25/06/2022
Đà Nẵng: 524
Quảng Ngãi: 609
Đắk Nông: 210
Miss
24/06/2022
Gia Lai: 111
Ninh Thuận: 448
Win Ninh Thuận 448
23/06/2022
Bình Định: 436
Quảng Trị: 312
Quảng Bình: 905
Miss
22/06/2022
Đà Nẵng: 591
Khánh Hòa: 375
Miss
21/06/2022
Đắk Lắk: 293
Quảng Nam: 184
Miss
20/06/2022
Thừa Thiên Huế: 510
Phú Yên: 899
Win Phú Yên 899
19/06/2022
Kon Tum: 413
Khánh Hòa: 453
Thừa Thiên Huế: 438
Miss
18/06/2022
Đà Nẵng: 300
Quảng Ngãi: 283
Đắk Nông: 577
Miss
17/06/2022
Gia Lai: 195
Ninh Thuận: 231
Miss
16/06/2022
Bình Định: 915
Quảng Trị: 820
Quảng Bình: 823
Miss
15/06/2022
Đà Nẵng: 398
Khánh Hòa: 361
Miss
14/06/2022
Đắk Lắk: 690
Quảng Nam: 460
Win Đắk Lắk 690
13/06/2022
Thừa Thiên Huế: 393
Phú Yên: 414
Miss
12/06/2022
Kon Tum: 378
Khánh Hòa: 755
Thừa Thiên Huế: 428
Miss
11/06/2022
Đà Nẵng: 765
Quảng Ngãi: 130
Đắk Nông: 618
Miss
10/06/2022
Gia Lai: 406
Ninh Thuận: 996
Miss
09/06/2022
Bình Định: 434
Quảng Trị: 443
Quảng Bình: 937
Win Quảng Trị 443
08/06/2022
Đà Nẵng: 450
Khánh Hòa: 595
Win Đà Nẵng 450
07/06/2022
Đắk Lắk: 249
Quảng Nam: 237
Miss
06/06/2022
Thừa Thiên Huế: 295
Phú Yên: 273
Miss
05/06/2022
Kon Tum: 204
Khánh Hòa: 413
Thừa Thiên Huế: 974
Win Kon Tum 204
04/06/2022
Đà Nẵng: 900
Quảng Ngãi: 878
Đắk Nông: 669
Miss
03/06/2022
Gia Lai: 536
Ninh Thuận: 654
Miss
02/06/2022
Bình Định: 847
Quảng Trị: 548
Quảng Bình: 192
Miss
01/06/2022
Đà Nẵng: 137
Khánh Hòa: 513
Miss
31/05/2022
Đắk Lắk: 979
Quảng Nam: 676
Win Đắk Lắk 979
30/05/2022
Thừa Thiên Huế: 452
Phú Yên: 882
Win Phú Yên 882
29/05/2022
Kon Tum: 154
Khánh Hòa: 391
Thừa Thiên Huế: 417
Miss
28/05/2022
Đà Nẵng: 883
Quảng Ngãi: 582
Đắk Nông: 582
Miss
27/05/2022
Gia Lai: 297
Ninh Thuận: 695
Miss
26/05/2022
Bình Định: 243
Quảng Trị: 441
Quảng Bình: 437
Miss
25/05/2022
Đà Nẵng: 820
Khánh Hòa: 365
Win Đà Nẵng 820
24/05/2022
Đắk Lắk: 372
Quảng Nam: 608
Miss
23/05/2022
Thừa Thiên Huế: 717
Phú Yên: 964
Miss
22/05/2022
Kon Tum: 780
Khánh Hòa: 312
Thừa Thiên Huế: 923
Miss
21/05/2022
Đà Nẵng: 953
Quảng Ngãi: 838
Đắk Nông: 118
Miss
20/05/2022
Gia Lai: 740
Ninh Thuận: 159
Win Ninh Thuận 159
19/05/2022
Bình Định: 638
Quảng Trị: 885
Quảng Bình: 542
Miss
18/05/2022
Đà Nẵng: 412
Khánh Hòa: 588
Miss
17/05/2022
Đắk Lắk: 935
Quảng Nam: 119
Miss
16/05/2022
Thừa Thiên Huế: 316
Phú Yên: 531
Win Thừa Thiên Huế 316
15/05/2022
Kon Tum: 354
Khánh Hòa: 149
Thừa Thiên Huế: 891
Miss
14/05/2022
Đà Nẵng: 146
Quảng Ngãi: 894
Đắk Nông: 920
Win Đắk Nông 920
13/05/2022
Gia Lai: 717
Ninh Thuận: 530
Miss
12/05/2022
Bình Định: 647
Quảng Trị: 873
Quảng Bình: 804
Miss
11/05/2022
Đà Nẵng: 588
Khánh Hòa: 360
Miss
10/05/2022
Đắk Lắk: 497
Quảng Nam: 353
Miss
09/05/2022
Thừa Thiên Huế: 572
Phú Yên: 908
Win Thừa Thiên Huế 572
08/05/2022
Kon Tum: 740
Khánh Hòa: 672
Thừa Thiên Huế: 711
Miss
07/05/2022
Đà Nẵng: 142
Quảng Ngãi: 722
Đắk Nông: 103
Miss
06/05/2022
Gia Lai: 978
Ninh Thuận: 733
Miss
05/05/2022
Bình Định: 134
Quảng Trị: 894
Quảng Bình: 200
Miss
04/05/2022
Đà Nẵng: 108
Khánh Hòa: 620
Win Đà Nẵng 108
03/05/2022
Đắk Lắk: 379
Quảng Nam: 038
Win Quảng Nam 038
02/05/2022
Thừa Thiên Huế: 866
Phú Yên: 135
Miss
01/05/2022
Kon Tum: 807
Khánh Hòa: 733
Thừa Thiên Huế: 855
Miss
30/04/2022
Đà Nẵng: 241
Quảng Ngãi: 861
Đắk Nông: 532
Miss
29/04/2022
Gia Lai: 311
Ninh Thuận: 885
Win Gia Lai 311
28/04/2022
Bình Định: 531
Quảng Trị: 935
Quảng Bình: 913
Miss
27/04/2022
Đà Nẵng: 881
Khánh Hòa: 857
Miss
26/04/2022
Đắk Lắk: 767
Quảng Nam: 283
Miss
25/04/2022
Thừa Thiên Huế: 896
Phú Yên: 950
Miss
24/04/2022
Kon Tum: 209
Khánh Hòa: 720
Thừa Thiên Huế: 784
Win Kon Tum 209
23/04/2022
Đà Nẵng: 276
Quảng Ngãi: 125
Đắk Nông: 265
Miss
22/04/2022
Gia Lai: 617
Ninh Thuận: 369
Miss
21/04/2022
Bình Định: 477
Quảng Trị: 159
Quảng Bình: 592
Win Quảng Trị 159
20/04/2022
Đà Nẵng: 639
Khánh Hòa: 310
Win Đà Nẵng 639
19/04/2022
Đắk Lắk: 507
Quảng Nam: 143
Miss
18/04/2022
Thừa Thiên Huế: 854
Phú Yên: 649
Miss
17/04/2022
Kon Tum: 610
Khánh Hòa: 183
Thừa Thiên Huế: 495
Miss
16/04/2022
Đà Nẵng: 958
Quảng Ngãi: 643
Đắk Nông: 828
Win Quảng Ngãi 643
15/04/2022
Gia Lai: 064
Ninh Thuận: 238
Win Gia Lai 064
14/04/2022
Bình Định: 182
Quảng Trị: 482
Quảng Bình: 190
Miss
13/04/2022
Đà Nẵng: 142
Khánh Hòa: 534
Win Khánh Hòa 534
12/04/2022
Đắk Lắk: 476
Quảng Nam: 313
Miss
11/04/2022
Thừa Thiên Huế: 153
Phú Yên: 437
Miss
10/04/2022
Kon Tum: 399
Khánh Hòa: 823
Thừa Thiên Huế: 783
Miss
09/04/2022
Đà Nẵng: 440
Quảng Ngãi: 182
Đắk Nông: 201
Miss
08/04/2022
Gia Lai: 848
Ninh Thuận: 110
Miss
07/04/2022
Bình Định: 229
Quảng Trị: 127
Quảng Bình: 766
Miss
06/04/2022
Đà Nẵng: 881
Khánh Hòa: 452
Win Khánh Hòa 452
05/04/2022
Đắk Lắk: 856
Quảng Nam: 739
Win Đắk Lắk 856
04/04/2022
Thừa Thiên Huế: 173
Phú Yên: 112
Miss
03/04/2022
Kon Tum: 506
Khánh Hòa: 720
Thừa Thiên Huế: 605
Miss
02/04/2022
Đà Nẵng: 104
Quảng Ngãi: 844
Đắk Nông: 852
Win Quảng Ngãi 844
01/04/2022
Gia Lai: 610
Ninh Thuận: 888
Miss

 

 

 

Kết quả
Xổ số Miền Trung
Chat Zalo: 0976.339.365


Gọi Hotline: 0976.339.365