Xỉu chủ đề miền Nam

5.000.000 VNĐ
"Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi". Chúng tôi nỗ lực hết mình để chọn ra những con số có xác suất về cao nhất. Bạn hãy tự tin lấy số, cơ hội phát tài trong tay bạn!

LIÊN HỆ NẠP TIỀN NGAY ĐỂ NHẬN SỐ!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH hoặc Hotline
0976339365
0976339365
Thống Kê
Xỉu chủ đề miền Nam
Ngày
Xỉu chủ đề miền Nam
Kết quả
Hôm nay
04/09/2022
Tiền Giang: 417
Kiên Giang: 496
Đà Lạt: 592
Miss
03/09/2022
Hồ Chí Minh: 887
Long An: 830
Bình Phước: 610
Hậu Giang: 907
Win Hậu Giang 907
02/09/2022
Vĩnh Long: 800
Bình Dương: 308
Trà Vinh: 602
Win Vĩnh Long 800
01/09/2022
Tây Ninh: 307
An Giang: 324
Bình Thuận: 619
Miss
31/08/2022
Đồng Nai: 497
Cần Thơ: 508
Sóc Trăng: 600
Miss
30/08/2022
Bến Tre: 201
Vũng Tàu: 502
Bạc Liêu: 522
Win Bến Tre 201
29/08/2022
Hồ Chí Minh: 234
Đồng Tháp: 284
Cà Mau: 908
Win Cà Mau 908
28/08/2022
Tiền Giang: 305
Kiên Giang: 969
Đà Lạt: 356
Miss
27/08/2022
Hồ Chí Minh: 477
Long An: 768
Bình Phước: 149
Hậu Giang: 393
Miss
26/08/2022
Vĩnh Long: 987
Bình Dương: 501
Trà Vinh: 825
Miss
25/08/2022
Tây Ninh: 224
An Giang: 768
Bình Thuận: 260
Miss
24/08/2022
Đồng Nai: 581
Cần Thơ: 676
Sóc Trăng: 981
Miss
23/08/2022
Bến Tre: 979
Vũng Tàu: 004
Bạc Liêu: 441
Win Vũng Tàu 004
22/08/2022
Hồ Chí Minh: 827
Đồng Tháp: 945
Cà Mau: 376
Miss
21/08/2022
Tiền Giang: 432
Kiên Giang: 462
Đà Lạt: 958
Miss
20/08/2022
Hồ Chí Minh: 980
Long An: 694
Bình Phước: 224
Hậu Giang: 104
Win Hồ Chí Minh 980
19/08/2022
Vĩnh Long: 402
Bình Dương: 426
Trà Vinh: 669
Miss
18/08/2022
Tây Ninh: 238
An Giang: 792
Bình Thuận: 892
Win Tây Ninh 238
17/08/2022
Đồng Nai: 417
Cần Thơ: 145
Sóc Trăng: 235
Miss
16/08/2022
Bến Tre: 726
Vũng Tàu: 994
Bạc Liêu: 232
Miss
15/08/2022
Hồ Chí Minh: 409
Đồng Tháp: 900
Cà Mau: 956
Miss
14/08/2022
Tiền Giang: 073
Kiên Giang: 462
Đà Lạt: 969
Win Tiền Giang 073
13/08/2022
Hồ Chí Minh: 907
Long An: 622
Bình Phước: 360
Hậu Giang: 666
Win Hồ Chí Minh 907
12/08/2022
Vĩnh Long: 973
Bình Dương: 493
Trà Vinh: 608
Miss
11/08/2022
Tây Ninh: 480
An Giang: 755
Bình Thuận: 713
Miss
10/08/2022
Đồng Nai: 607
Cần Thơ: 289
Sóc Trăng: 588
Miss
09/08/2022
Bến Tre: 627
Vũng Tàu: 599
Bạc Liêu: 594
Miss
08/08/2022
Hồ Chí Minh: 526
Đồng Tháp: 249
Cà Mau: 534
Miss
07/08/2022
Tiền Giang: 287
Kiên Giang: 235
Đà Lạt: 570
Miss
06/08/2022
Hồ Chí Minh: 617
Long An: 439
Bình Phước: 264
Hậu Giang: 342
Miss
05/08/2022
Vĩnh Long: 859
Bình Dương: 483
Trà Vinh: 718
Win Vĩnh Long 859
04/08/2022
Tây Ninh: 123
An Giang: 685
Bình Thuận: 673
Miss
03/08/2022
Đồng Nai: 150
Cần Thơ: 427
Sóc Trăng: 836
Miss
02/08/2022
Bến Tre: 132
Vũng Tàu: 556
Bạc Liêu: 391
Win Bến Tre 132
01/08/2022
Hồ Chí Minh: 298
Đồng Tháp: 381
Cà Mau: 436
Miss
31/07/2022
Tiền Giang: 113
Kiên Giang: 923
Đà Lạt: 525
Miss
30/07/2022
Hồ Chí Minh: 991
Long An: 346
Bình Phước: 720
Hậu Giang: 591
Miss
29/07/2022
Vĩnh Long: 758
Bình Dương: 884
Trà Vinh: 965
Miss
28/07/2022
Tây Ninh: 939
An Giang: 448
Bình Thuận: 766
Win An Giang 448
27/07/2022
Đồng Nai: 659
Cần Thơ: 309
Sóc Trăng: 557
Miss
26/07/2022
Bến Tre: 455
Vũng Tàu: 440
Bạc Liêu: 127
Win Bến Tre 455
25/07/2022
Hồ Chí Minh: 383
Đồng Tháp: 469
Cà Mau: 590
Win Đồng Tháp 469
24/07/2022
Tiền Giang: 116
Kiên Giang: 751
Đà Lạt: 559
Miss
23/07/2022
Hồ Chí Minh: 275
Long An: 889
Bình Phước: 129
Hậu Giang: 789
Miss
22/07/2022
Vĩnh Long: 140
Bình Dương: 580
Trà Vinh: 514
Miss
21/07/2022
Tây Ninh: 531
An Giang: 274
Bình Thuận: 249
Miss
20/07/2022
Đồng Nai: 489
Cần Thơ: 428
Sóc Trăng: 721
Miss
19/07/2022
Bến Tre: 718
Vũng Tàu: 840
Bạc Liêu: 622
Miss
18/07/2022
Hồ Chí Minh: 652
Đồng Tháp: 246
Cà Mau: 634
Win Hồ Chí Minh 652
17/07/2022
Tiền Giang: 870
Kiên Giang: 915
Đà Lạt: 525
Miss
16/07/2022
Hồ Chí Minh: 783
Long An: 233
Bình Phước: 755
Hậu Giang: 437
Win Long An 233
15/07/2022
Vĩnh Long: 490
Bình Dương: 797
Trà Vinh: 775
Miss
14/07/2022
Tây Ninh: 601
An Giang: 692
Bình Thuận: 540
Miss
13/07/2022
Đồng Nai: 564
Cần Thơ: 423
Sóc Trăng: 153
Miss
12/07/2022
Bến Tre: 605
Vũng Tàu: 112
Bạc Liêu: 233
Miss
11/07/2022
Hồ Chí Minh: 855
Đồng Tháp: 043
Cà Mau: 142
Win Đồng Tháp 043
10/07/2022
Tiền Giang: 851
Kiên Giang: 239
Đà Lạt: 491
Miss
09/07/2022
Hồ Chí Minh: 439
Long An: 624
Bình Phước: 620
Hậu Giang: 679
Win Hồ Chí Minh 439
08/07/2022
Vĩnh Long: 445
Bình Dương: 122
Trà Vinh: 790
Miss
07/07/2022
Tây Ninh: 597
An Giang: 834
Bình Thuận: 490
Miss
06/07/2022
Đồng Nai: 226
Cần Thơ: 909
Sóc Trăng: 322
Win Đồng Nai 226
05/07/2022
Bến Tre: 201
Vũng Tàu: 678
Bạc Liêu: 283
Miss
04/07/2022
Hồ Chí Minh: 683
Đồng Tháp: 246
Cà Mau: 717
Miss
03/07/2022
Tiền Giang: 776
Kiên Giang: 669
Đà Lạt: 116
Miss
02/07/2022
Hồ Chí Minh: 161
Long An: 472
Bình Phước: 687
Hậu Giang: 193
Win Hậu Giang 193
01/07/2022
Vĩnh Long: 578
Bình Dương: 507
Trà Vinh: 572
Win Vĩnh Long 578
30/06/2022
Tây Ninh: 786
An Giang: 770
Bình Thuận: 509
Miss
29/06/2022
Đồng Nai: 783
Cần Thơ: 951
Sóc Trăng: 558
Miss
28/06/2022
Bến Tre: 345
Vũng Tàu: 176
Bạc Liêu: 162
Miss
27/06/2022
Hồ Chí Minh: 912
Đồng Tháp: 368
Cà Mau: 251
Win Hồ Chí Minh 912
26/06/2022
Tiền Giang: 302
Kiên Giang: 254
Đà Lạt: 716
Miss
25/06/2022
Hồ Chí Minh: 194
Long An: 102
Bình Phước: 359
Hậu Giang: 130
Win Hậu Giang 130
24/06/2022
Vĩnh Long: 593
Bình Dương: 552
Trà Vinh: 534
Miss
23/06/2022
Tây Ninh: 229
An Giang: 821
Bình Thuận: 997
Miss
22/06/2022
Đồng Nai: 759
Cần Thơ: 129
Sóc Trăng: 199
Miss
21/06/2022
Bến Tre: 183
Vũng Tàu: 735
Bạc Liêu: 495
Miss
20/06/2022
Hồ Chí Minh: 591
Đồng Tháp: 323
Cà Mau: 462
Win Cà Mau 462
19/06/2022
Tiền Giang: 963
Kiên Giang: 331
Đà Lạt: 557
Miss
18/06/2022
Hồ Chí Minh: 401
Long An: 396
Bình Phước: 967
Hậu Giang: 995
Miss
17/06/2022
Vĩnh Long: 76-84
Bình Dương: 93-46
Trà Vinh: 94-52
Miss
16/06/2022
Tây Ninh: 777
An Giang: 912
Bình Thuận: 992
Miss
15/06/2022
Đồng Nai: 188
Cần Thơ: 587
Sóc Trăng: 646
Win Đồng Nai 188
14/06/2022
Bến Tre: 644
Vũng Tàu: 126
Bạc Liêu: 861
Miss
13/06/2022
Hồ Chí Minh: 115
Đồng Tháp: 724
Cà Mau: 855
Miss
12/06/2022
Tiền Giang: 813
Kiên Giang: 347
Đà Lạt: 963
Miss
11/06/2022
Hồ Chí Minh: 321
Long An: 202
Bình Phước: 137
Hậu Giang: 691
Miss
10/06/2022
Vĩnh Long: 723
Bình Dương: 543
Trà Vinh: 602
Miss
09/06/2022
Tây Ninh: 954
An Giang: 671
Bình Thuận: 915
Miss
08/06/2022
Đồng Nai: 619
Cần Thơ: 494
Sóc Trăng: 015
Win Sóc Trăng 015
07/06/2022
Bến Tre: 777
Vũng Tàu: 480
Bạc Liêu: 671
Win Bến Tre 777
06/06/2022
Hồ Chí Minh: 398
Đồng Tháp: 473
Cà Mau: 256
Win Đồng Tháp 473
05/06/2022
Tiền Giang: 254
Kiên Giang: 704
Đà Lạt: 511
Miss
04/06/2022
Hồ Chí Minh: 491
Long An: 644
Bình Phước: 493
Hậu Giang: 863
Miss
03/06/2022
Vĩnh Long: 134
Bình Dương: 799
Trà Vinh: 741
Miss
02/06/2022
Tây Ninh: 446
An Giang: 567
Bình Thuận: 207
Miss
01/06/2022
Đồng Nai: 540
Cần Thơ: 586
Sóc Trăng: 834
Win Đồng Nai 540
31/05/2022
Bến Tre: 432
Vũng Tàu: 307
Bạc Liêu: 273
Miss
30/05/2022
Hồ Chí Minh: 860
Đồng Tháp: 449
Cà Mau: 260
Win Cà Mau 260
29/05/2022
Tiền Giang: 502
Kiên Giang: 189
Đà Lạt: 559
Win Đà Lạt 559
28/05/2022
Hồ Chí Minh: 248
Long An: 636
Bình Phước: 791
Hậu Giang: 174
Miss
27/05/2022
Vĩnh Long: 185
Bình Dương: 120
Trà Vinh: 870
Miss
26/05/2022
Tây Ninh: 472
An Giang: 921
Bình Thuận: 300
Miss
25/05/2022
Đồng Nai: 866
Cần Thơ: 139
Sóc Trăng: 223
Win Đồng Nai 866
24/05/2022
Bến Tre: 891
Vũng Tàu: 308
Bạc Liêu: 451
Win Bạc Liêu 451
23/05/2022
Hồ Chí Minh: 577
Đồng Tháp: 302
Cà Mau: 693
Miss
22/05/2022
Tiền Giang: 520
Kiên Giang: 104
Đà Lạt: 695
Win Kiên Giang 104
21/05/2022
Hồ Chí Minh: 423
Long An: 787
Bình Phước: 350
Hậu Giang: 529
Miss
20/05/2022
Vĩnh Long: 519
Bình Dương: 226
Trà Vinh: 424
Miss
19/05/2022
Tây Ninh: 536
An Giang: 985
Bình Thuận: 181
Win Bình Thuận 181
18/05/2022
Đồng Nai: 163
Cần Thơ: 545
Sóc Trăng: 517
Miss
17/05/2022
Bến Tre: 771
Vũng Tàu: 348
Bạc Liêu: 186
Miss
16/05/2022
Hồ Chí Minh: 547
Đồng Tháp: 122
Cà Mau: 650
Miss
15/05/2022
Tiền Giang: 794
Kiên Giang: 080
Đà Lạt: 406
Win Kiên Giang 080
14/05/2022
Hồ Chí Minh: 598
Long An: 871
Bình Phước: 385
Hậu Giang: 306
Miss
13/05/2022
Vĩnh Long: 657
Bình Dương: 201
Trà Vinh: 638
Miss
12/05/2022
Tây Ninh: 036
An Giang: 451
Bình Thuận: 100
Win An Giang 451
11/05/2022
Đồng Nai: 142
Cần Thơ: 640
Sóc Trăng: 442
Miss
10/05/2022
Bến Tre: 648
Vũng Tàu: 647
Bạc Liêu: 360
Win Vũng Tàu 647
09/05/2022
Hồ Chí Minh: 484
Đồng Tháp: 282
Cà Mau: 759
Miss
08/05/2022
Tiền Giang: 343
Kiên Giang: 406
Đà Lạt: 855
Miss
07/05/2022
Hồ Chí Minh: 792
Long An: 209
Bình Phước: 767
Hậu Giang: 767
Miss
06/05/2022
Vĩnh Long: 232
Bình Dương: 816
Trà Vinh: 482
Win Vĩnh Long 232
05/05/2022
Tây Ninh: 351
An Giang: 925
Bình Thuận: 239
Miss
04/05/2022
Đồng Nai: 673
Cần Thơ: 426
Sóc Trăng: 404
Miss
03/05/2022
Bến Tre: 654
Vũng Tàu: 433
Bạc Liêu: 161
Miss
02/05/2022
Hồ Chí Minh: 989
Đồng Tháp: 380
Cà Mau: 504
Miss
01/05/2022
Tiền Giang: 677
Kiên Giang: 845
Đà Lạt: 808
Miss
30/04/2022
Hồ Chí Minh: 219
Long An: 973
Bình Phước: 996
Hậu Giang: 172
Miss
29/04/2022
Vĩnh Long: 728
Bình Dương: 935
Trà Vinh: 130
Miss
28/04/2022
Tây Ninh: 209
An Giang: 494
Bình Thuận: 241
Win Bình Thuận 241
27/04/2022
Đồng Nai: 169
Cần Thơ: 527
Sóc Trăng: 220
Miss
26/04/2022
Bến Tre: 164
Vũng Tàu: 875
Bạc Liêu: 934
Win Bến Tre 164
25/04/2022
Hồ Chí Minh: 283
Đồng Tháp: 448
Cà Mau: 758
Miss
24/04/2022
Tiền Giang: 172
Kiên Giang: 574
Đà Lạt: 421
Miss
23/04/2022
Hồ Chí Minh: 564
Long An: 863
Bình Phước: 149
Hậu Giang: 225
Win Bình Phước 149
22/04/2022
Vĩnh Long: 962
Bình Dương: 378
Trà Vinh: 605
Miss
21/04/2022
Tây Ninh: 476
An Giang: 469
Bình Thuận: 983
Miss
20/04/2022
Đồng Nai: 871
Cần Thơ: 867
Sóc Trăng: 978
Miss
19/04/2022
Bến Tre: 839
Vũng Tàu: 440
Bạc Liêu: 126
Win Bạc Liêu 126
18/04/2022
Hồ Chí Minh: 760
Đồng Tháp: 455
Cà Mau: 625
Miss
17/04/2022
Tiền Giang: 732
Kiên Giang: 792
Đà Lạt: 450
Miss
16/04/2022
Hồ Chí Minh: 148
Long An: 322
Bình Phước: 536
Hậu Giang: 709
Win Hậu Giang 709
15/04/2022
Vĩnh Long: 154
Bình Dương: 871
Trà Vinh: 716
Miss
14/04/2022
Tây Ninh: 430
An Giang: 547
Bình Thuận: 243
Miss
13/04/2022
Đồng Nai: 191
Cần Thơ: 500
Sóc Trăng: 194
Miss
12/04/2022
Bến Tre: 437
Vũng Tàu: 549
Bạc Liêu: 356
Win Vũng Tàu 549
11/04/2022
Hồ Chí Minh: 882
Đồng Tháp: 302
Cà Mau: 114
Miss
10/04/2022
Tiền Giang: 756
Kiên Giang: 887
Đà Lạt: 445
Win Tiền Giang 756
09/04/2022
Hồ Chí Minh: 246
Long An: 133
Bình Phước: 606
Hậu Giang: 699
Miss
08/04/2022
Vĩnh Long: 161
Bình Dương: 665
Trà Vinh: 887
Miss
07/04/2022
Tây Ninh: 990
An Giang: 803
Bình Thuận: 130
Miss
06/04/2022
Đồng Nai: 230
Cần Thơ: 645
Sóc Trăng: 658
Win Đồng Nai 230
05/04/2022
Bến Tre: 183
Vũng Tàu: 364
Bạc Liêu: 450
Miss
04/04/2022
Hồ Chí Minh: 306
Đồng Tháp: 636
Cà Mau: 122
Miss
03/04/2022
Tiền Giang: 479
Kiên Giang: 807
Đà Lạt: 271
Miss
02/04/2022
Hồ Chí Minh: 633
Long An: 405
Bình Phước: 531
Hậu Giang: 989
Miss
01/04/2022
Vĩnh Long: 481
Bình Dương: 429
Trà Vinh: 834
Miss

 

 

Kết quả
Xổ số Miền Nam
Chat Zalo: 0976.339.365


Gọi Hotline: 0976.339.365