Song thủ lô miền Trung

2.500.000 VNĐ
"Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi". Chúng tôi nỗ lực hết mình để chọn ra những con số có xác suất về cao nhất. Bạn hãy tự tin lấy số, cơ hội phát tài trong tay bạn!

LIÊN HỆ NẠP TIỀN NGAY ĐỂ NHẬN SỐ!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH hoặc Hotline
0976339365
0976339365
Thống Kê
Song thủ lô miền Trung
NGÀY
SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG
KẾT QUẢ
Hôm nay
04/09/2022
Kon Tum: 23-31
Khánh Hòa: 68-10
Thừa Thiên Huế: 99-65
Win Thừa Thiên Huế 99×2
03/09/2022
Đà Nẵng: 18-95
Quảng Ngãi: 17-90
Đắk Nông: 13-94
Win Đà Nẵng 95
Win Quảng Ngãi 17
02/09/2022
Gia Lai: 27-92
Ninh Thuận: 84-11
Win Ninh Thuận 11
01/09/2022
Bình Định: 15-28
Quảng Trị: 52-49
Quảng Bình: 61-85
Win Bình Định 28
Win Quảng Trị 49
31/08/2022
Đà Nẵng: 71-53
Khánh Hòa: 42-53
Win Đà Nẵng 53
Win Khánh Hòa 53
30/08/2022
Đắk Lắk: 66-93
Quảng Nam: 28-98
Win Quảng Nam 98
29/08/2022
Thừa Thiên Huế: 39-67
Phú Yên: 58-98
Win Thừa Thiên Huế 67
Win Phú Yên 98
28/08/2022
Kon Tum: 38-55
Khánh Hòa: 29-03
Thừa Thiên Huế: 42-80
Win Kon Tum 55×2
Win Khánh Hòa 03
Win Thừa Thiên Huế 80
27/08/2022
Đà Nẵng: 89-82
Quảng Ngãi: 50-69
Đắk Nông: 93-15
Win Quảng Ngãi 69
26/08/2022
Gia Lai: 49-67
Ninh Thuận: 18-59
Win Ninh Thuận 18
25/08/2022
Bình Định: 96-90
Quảng Trị: 89-63
Quảng Bình: 67-46
Win Bình Định 96
Win Quảng Bình 67
24/08/2022
Đà Nẵng: 61-24
Khánh Hòa: 84-92
Win Đà Nẵng 61
23/08/2022
Đắk Lắk: 96-18
Quảng Nam: 92-23
Win Đắk Lắk 96
22/08/2022
Thừa Thiên Huế: 51-67
Phú Yên: 24-98
Win Thừa Thiên Huế 67
21/08/2022
Kon Tum: 9395
Khánh Hòa: 85-19
Thừa Thiên Huế: 70-63
Win Kon Tum 93, 95×2
Win Khánh Hòa 85
20/08/2022
Đà Nẵng: 14-49
Quảng Ngãi: 70-21
Đắk Nông: 66-84
Win Đà Nẵng 49
19/08/2022
Gia Lai: 71-95
Ninh Thuận: 90-67
Win Gia Lai 71
18/08/2022
Bình Định: 52-67
Quảng Trị: 21-19
Quảng Bình: 61-68
Win Quảng Bình 61
17/08/2022
Đà Nẵng: 33-32
Khánh Hòa: 77-42
Miss
16/08/2022
Đắk Lắk: 64-25
Quảng Nam: 72-91
Miss
15/08/2022
Thừa Thiên Huế: 9686
Phú Yên: 19-95
Win Thừa Thiên Huế 96, 86
14/08/2022
Kon Tum: 77-70
Khánh Hòa: 88-74
Thừa Thiên Huế: 39-12
Win Kon Tum 77
13/08/2022
Đà Nẵng: 61-96
Quảng Ngãi: 56-45
Đắk Nông: 82-34
Miss
12/08/2022
Gia Lai: 26-48
Ninh Thuận: 30-75
Miss
11/08/2022
Bình Định: 94-96
Quảng Trị: 53-50
Quảng Bình: 79-15
Miss
10/08/2022
Đà Nẵng: 94-39
Khánh Hòa: 80-09
Win Đà Nẵng 94
Win Khánh Hòa 09
09/08/2022
Đắk Lắk: 94-79
Quảng Nam: 9010
Win Quảng Nam 90, 10
08/08/2022
Thừa Thiên Huế: 74-36
Phú Yên: 43-31
Win Phú Yên 31
07/08/2022
Kon Tum: 95-93
Khánh Hòa: 85-51
Thừa Thiên Huế: 36-28
Win Kon Tum 95
06/08/2022
Đà Nẵng: 79-51
Quảng Ngãi: 13-68
Đắk Nông: 45-78
Win Đà Nẵng 51
05/08/2022
Gia Lai: 86-81
Ninh Thuận: 61-83
Win Gia Lai 86
Win Ninh Thuận 61
04/08/2022
Bình Định: 21-76
Quảng Trị: 97-60
Quảng Bình: 68-64
Win Bình Định 21
03/08/2022
Đà Nẵng: 70-98
Khánh Hòa: 74-78
Win Đà Nẵng 98
02/08/2022
Đắk Lắk: 25-89
Quảng Nam: 60-25
Win Đắk Lắk 25
01/08/2022
Thừa Thiên Huế: 16-88
Phú Yên: 62-37
Win Phú Yên 62
31/07/2022
Kon Tum: 32-91
Khánh Hòa: 70-24
Thừa Thiên Huế: 97-45
Win Kon Tum 91×2
Win Khánh Hòa 70
30/07/2022
Đà Nẵng: 65-24
Quảng Ngãi: 49-89
Đắk Nông: 72-25
Win Đắk Nông 25
29/07/2022
Gia Lai: 87-95
Ninh Thuận: 23-17
Miss
28/07/2022
Bình Định: 30-73
Quảng Trị: 36-95
Quảng Bình: 8540
Win Bình Định 30
Win Quảng Bình 85, 40×2
27/07/2022
Đà Nẵng: 89-39
Khánh Hòa: 66-98
Win Khánh Hòa 66
26/07/2022
Đắk Lắk: 97-14
Quảng Nam: 10-54
Win Đắk Lắk 14
Win Quảng Nam 10
25/07/2022
Thừa Thiên Huế: 2017
Phú Yên: 77-31
Win Thừa Thiên Huế 20, 17
Win Phú Yên 31
24/07/2022
Kon Tum: 37-79
Khánh Hòa: 98-58
Thừa Thiên Huế: 26-61
Win Kon Tum 37
23/07/2022
Đà Nẵng: 93-89
Quảng Ngãi: 40-23
Đắk Nông: 39-24
Win Đà Nẵng 89
22/07/2022
Gia Lai: 67-51
Ninh Thuận: 34-08
Win Gia Lai 51
Win Ninh Thuận 08
21/07/2022
Bình Định: 43-20
Quảng Trị: 59-71
Quảng Bình: 25-65
Win Bình Định 20
Win Quảng Bình 25
20/07/2022
Đà Nẵng: 93-59
Khánh Hòa: 97-69
Win Đà Nẵng 93
19/07/2022
Đắk Lắk: 30-28
Quảng Nam: 35-71
Win Đắk Lắk 28
Win Quảng Nam 71
18/07/2022
Thừa Thiên Huế: 92-79
Phú Yên: 32-38
Win Phú Yên 38
17/07/2022
Kon Tum: 17-51
Khánh Hòa: 70-85
Thừa Thiên Huế: 47-99
Win Thừa Thiên Huế 47
16/07/2022
Đà Nẵng: 77-36
Quảng Ngãi: 75-46
Đắk Nông: 82-18
Win Đắk Nông 18
15/07/2022
Gia Lai: 55-47
Ninh Thuận: 71-39
Win Gia Lai 47
Win Ninh Thuận 71
14/07/2022
Bình Định: 11-23
Quảng Trị: 5545
Quảng Bình: 46-19
Win Quảng Trị 55, 45×2
Win Quảng Bình 46
13/07/2022
Đà Nẵng: 85-90
Khánh Hòa: 52-00
Win Khánh Hòa 00
12/07/2022
Đắk Lắk: 44-34
Quảng Nam: 77-26
Win Đắk Lắk 44×3
Win Quảng Nam 77×2
11/07/2022
Thừa Thiên Huế: 50-15
Phú Yên: 61-72
Win Thừa Thiên Huế 15
10/07/2022
Kon Tum: 97-96
Khánh Hòa: 17-78
Thừa Thiên Huế: 72-83
Win Kon Tum 96
Win Khánh Hòa 78
09/07/2022
Đà Nẵng: 92-17
Quảng Ngãi: 89-49
Đắk Nông: 30-65
Win Đà Nẵng 17
08/07/2022
Gia Lai: 00-11
Ninh Thuận: 63-90
Win Gia Lai 00×2
07/07/2022
Bình Định: 93-75
Quảng Trị: 22-29
Quảng Bình: 21-95
Miss
06/07/2022
Đà Nẵng: 67-85
Khánh Hòa: 26-27
Win Đà Nẵng 85
05/07/2022
Đắk Lắk: 65-37
Quảng Nam: 53-51
Win Quảng Nam 51
04/07/2022
Thừa Thiên Huế: 16-86
Phú Yên: 40-28
Win Thừa Thiên Huế 86
Win Phú Yên 40
03/07/2022
Kon Tum: 37-22
Khánh Hòa: 90-10
Thừa Thiên Huế: 6616
Win Kon Tum 37
Win Khánh Hòa 10
Win Thừa Thiên Huế 66×2, 16
02/07/2022
Đà Nẵng: 13-43
Quảng Ngãi: 95-46
Đắk Nông: 65-37
Miss
01/07/2022
Gia Lai: 44-25
Ninh Thuận: 81-67
Win Gia Lai 25
30/06/2022
Bình Định: 13-77
Quảng Trị: 49-28
Quảng Bình: 65-83
Win Quảng Bình 65×2
29/06/2022
Đà Nẵng: 23-26
Khánh Hòa: 59-67
Miss
28/06/2022
Đắk Lắk: 68-24
Quảng Nam: 46-43
Win Đắk Lắk 24
Win Quảng Nam 46
27/06/2022
Thừa Thiên Huế: 91-10
Phú Yên: 63-34
Win Thừa Thiên Huế 91
Win Phú Yên 34
26/06/2022
Kon Tum: 57-89
Khánh Hòa: 95-33
Thừa Thiên Huế: 24-83
Win Kon Tum 57
Win Khánh Hòa 33
25/06/2022
Đà Nẵng: 79-56
Quảng Ngãi: 41-59
Đắk Nông: 5359
Win Đắk Nông 53, 59×2
24/06/2022
Gia Lai: 89-60
Ninh Thuận: 83-81
Win Gia Lai 60
23/06/2022
Bình Định: 59-68
Quảng Trị: 45-27
Quảng Bình: 64-18
Miss
22/06/2022
Đà Nẵng: 59-86
Khánh Hòa: 99-61
Win Đà Nẵng 86
Win Khánh Hòa 99
21/06/2022
Đắk Lắk: 71-75
Quảng Nam: 92-63
Win Quảng Nam 63×2
20/06/2022
Thừa Thiên Huế: 35-20
Phú Yên: 94-69
Win Phú Yên 69
19/06/2022
Kon Tum: 90-67
Khánh Hòa: 64-69
Thừa Thiên Huế: 37-81
Win Khánh Hòa 69
18/06/2022
Đà Nẵng: 65-70
Quảng Ngãi: 16-34
Đắk Nông: 59-42
Win Đà Nẵng 65
Win Quảng Ngãi 34
17/06/2022
Gia Lai: 47-50
Ninh Thuận: 24-47
Win Gia Lai 50
16/06/2022
Bình Định: 53-17
Quảng Trị: 70-25
Quảng Bình: 17-86
Win Bình Định 53
15/06/2022
Đà Nẵng: 89-17
Khánh Hòa: 67-76
Win Khánh Hòa 67
14/06/2022
Đắk Lắk: 71-86
Quảng Nam: 58-40
Win Đắk Lắk 71
13/06/2022
Thừa Thiên Huế: 13-25
Phú Yên: 16-66
Miss
12/06/2022
Kon Tum: 74-40
Khánh Hòa: 40-41
Thừa Thiên Huế: 58-85
Win Thừa Thiên Huế 85×2
11/06/2022
Đà Nẵng: 51-73
Quảng Ngãi: 74-96
Đắk Nông: 92-89
Win Đà Nẵng 51
Win Quảng Ngãi 74
10/06/2022
Gia Lai: 64-44
Ninh Thuận: 87-88
Win Ninh Thuận 88
09/06/2022
Bình Định: 25-86
Quảng Trị: 19-13
Quảng Bình: 38-26
Win Bình Định 86
Win Quảng Trị 19
08/06/2022
Đà Nẵng: 80-09
Khánh Hòa: 22-93
Win Đà Nẵng 09
07/06/2022
Đắk Lắk: 60-12
Quảng Nam: 6048
Win Quảng Nam 60, 48
06/06/2022
Thừa Thiên Huế: 65-55
Phú Yên: 88-91
Win Thừa Thiên Huế 55
Win Phú Yên 88
05/06/2022
Kon Tum: 61-12
Khánh Hòa: 74-94
Thừa Thiên Huế: 96-31
Win Kon Tum 12
Win Khánh Hòa 94
Win Thừa Thiên Huế 31
04/06/2022
Đà Nẵng: 34-15
Quảng Ngãi: 32-59
Đắk Nông: 40-68
Win Đắk Nông 40
03/06/2022
Gia Lai: 95-85
Ninh Thuận: 18-50
Win Ninh Thuận 50
02/06/2022
Bình Định: 21-15
Quảng Trị: 27-98
Quảng Bình: 76-47
Win Quảng Bình 47
01/06/2022
Đà Nẵng: 80-38
Khánh Hòa: 04-48
Win Đà Nẵng 38
Win Khánh Hòa 04
31/05/2022
Đắk Lắk: 54-56
Quảng Nam: 19-84
Win Đắk Lắk 54
30/05/2022
Thừa Thiên Huế: 2464
Phú Yên: 63-91
Win Thừa Thiên Huế 24×2, 64
29/05/2022
Kon Tum: 86-59
Khánh Hòa: 28-13
Thừa Thiên Huế: 39-40
Win Khánh Hòa 13×2
28/05/2022
Đà Nẵng: 50-79
Quảng Ngãi: 4227
Đắk Nông: 92-16
Win Quảng Ngãi 42, 27
Win Đắk Nông 16
27/05/2022
Gia Lai: 88-56
Ninh Thuận: 14-75
Win Ninh Thuận 14
26/05/2022
Bình Định: 77-25
Quảng Trị: 39-67
Quảng Bình: 47-48
Win Quảng Trị 39
25/05/2022
Đà Nẵng: 2371
Khánh Hòa: 71-58
Win Đà Nẵng 23, 71×2
24/05/2022
Đắk Lắk: 78-12
Quảng Nam: 67-54
Win Đắk Lắk 78
Win Quảng Nam 54
23/05/2022
Thừa Thiên Huế: 23-64
Phú Yên: 62-56
Miss
22/05/2022
Kon Tum: 46-80
Khánh Hòa: 26-57
Thừa Thiên Huế: 62-22
Win Kon Tum 80
Win Khánh Hòa 26
21/05/2022
Đà Nẵng: 86-56
Quảng Ngãi: 77-59
Đắk Nông: 71-32
Win Đắk Nông 32
20/05/2022
Gia Lai: 30-22
Ninh Thuận: 8459
Win Ninh Thuận 84, 59
19/05/2022
Bình Định: 95-59
Quảng Trị: 89-87
Quảng Bình: 83-12
Win Bình Định 95
Win Quảng Bình 12
18/05/2022
Đà Nẵng: 15-90
Khánh Hòa: 92-37
Win Đà Nẵng 90
Win Khánh Hòa 37
17/05/2022
Đắk Lắk: 1503
Quảng Nam: 79-70
Win Đắk Lắk 15, 03
16/05/2022
Thừa Thiên Huế: 89-70
Phú Yên: 9914
Win Thừa Thiên Huế 89
Win Phú Yên 99, 14
15/05/2022
Kon Tum: 57-94
Khánh Hòa: 93-52
Thừa Thiên Huế: 74-71
Win Khánh Hòa 93
Win Thừa Thiên Huế 74
14/05/2022
Đà Nẵng: 38-98
Quảng Ngãi: 18-34
Đắk Nông: 25-20
Win Đà Nẵng 98
Win Đắk Nông 20
13/05/2022
Gia Lai: 44-93
Ninh Thuận: 12-71
Win Gia Lai 93
Win Ninh Thuận 12-71
12/05/2022
Bình Định: 52-67
Quảng Trị: 74-87
Quảng Bình: 23-89
Win Bình Định 52
Win Quảng Trị 74
WinQuảng Bình 23-89
11/05/2022
Đà Nẵng: 19-75
Khánh Hòa: 47-88
Win Đà Nẵng 17
Win Khánh Hòa 47
10/05/2022
Đắk Lắk: 28-75
Quảng Nam: 36-79
Win Đắk Lắk 75
Win Quảng Nam 36-79
09/05/2022
Thừa Thiên Huế: 72-29
Phú Yên: 37-40
Win Thừa Thiên Huế 72×3
08/05/2022
Kon Tum: 99-63
Khánh Hòa: 67-26
Thừa Thiên Huế: 33-36
Win Kon Tum 63
Win Khánh Hòa 67
07/05/2022
Đà Nẵng: 47-01
Quảng Ngãi: 28-97
Đắk Nông: 36-69
Win Đà Nẵng 01
06/05/2022
Gia Lai: 40-77
Ninh Thuận: 75-27
Win Ninh Thuận 75
05/05/2022
Bình Định: 27-57
Quảng Trị: 94-89
Quảng Bình: 61-45
Win Bình Định 27
Win Quảng Trị 94
04/05/2022
Đà Nẵng: 79-49
Khánh Hòa: 93-56
Win Đà Nẵng 49
03/05/2022
Đắk Lắk: 14-96
Quảng Nam: 65-43
Win Quảng Nam 65
02/05/2022
Thừa Thiên Huế: 63-24
Phú Yên: 96-77
Win Thừa Thiên Huế 63×2
Win Phú Yên 96
01/05/2022
Kon Tum: 37-15
Khánh Hòa: 23-57
Thừa Thiên Huế: 16-15
Win Kon Tum 15
Win Khánh Hòa 57
30/04/2022
Đà Nẵng: 40-86
Quảng Ngãi: 28-52
Đắk Nông: 17-62
Win Đắk Nông 62
29/04/2022
Gia Lai: 90-49
Ninh Thuận: 92-47
Win Gia Lai 90
28/04/2022
Bình Định: 18-91
Quảng Trị: 16-47
Quảng Bình: 47-46
Win Quảng Bình 47
27/04/2022
Đà Nẵng: 3097
Khánh Hòa: 82-92
Win Đà Nẵng 30×2, 97
26/04/2022
Đắk Lắk: 9841
Quảng Nam: 97-81
Win Đắk Lắk 98, 41
Win Quảng Nam 81
25/04/2022
Thừa Thiên Huế: 13-66
Phú Yên: 6243
Win Phú Yên 62, 43
24/04/2022
Kon Tum: 43-58
Khánh Hòa: 42-64
Thừa Thiên Huế: 72-68
Win Kon Tum 43
Win Thừa Thiên Huế 72×2
23/04/2022
Đà Nẵng: 20-88
Quảng Ngãi: 16-15
Đắk Nông: 74-20
Win Đà Nẵng 88
22/04/2022
Gia Lai: 21-61
Ninh Thuận: 57-52
Win Ninh Thuận 52
21/04/2022
Bình Định: 88-20
Quảng Trị: 33-42
Quảng Bình: 30-79
Win Quảng Trị 33
Win Quảng Bình 30
20/04/2022
Đà Nẵng: 17-51
Khánh Hòa: 22-75
Win Đà Nẵng 51
19/04/2022
Đắk Lắk: 57-31
Quảng Nam: 55-41
Win Đắk Lắk 57
Win Quảng Nam 55
18/04/2022
Thừa Thiên Huế: 40-22
Phú Yên: 95-67
Win Thừa Thiên Huế 22
17/04/2022
Kon Tum: 14-87
Khánh Hòa: 59-20
Thừa Thiên Huế: 72-78
Win Kon Tum 87
16/04/2022
Đà Nẵng: 87-54
Quảng Ngãi: 36-90
Đắk Nông: 66-11
Win Quảng Ngãi 90
15/04/2022
Gia Lai: 11-64
Ninh Thuận: 30-51
Win Gia Lai 64
Win Ninh Thuận 51
14/04/2022
Bình Định: 47-36
Quảng Trị: 62-30
Quảng Bình: 39-57
Win Bình Định 47
Win Quảng Trị 30
13/04/2022
Đà Nẵng: 90-21
Khánh Hòa: 66-40
Miss
12/04/2022
Đắk Lắk: 8944
Quảng Nam: 70-28
Win Đắk Lắk 89, 44
11/04/2022
Thừa Thiên Huế: 59-42
Phú Yên: 20-03
Win Phú Yên 03
10/04/2022
Kon Tum: 36-53
Khánh Hòa: 63-25
Thừa Thiên Huế: 27-35
Miss
09/04/2022
Đà Nẵng: 3456
Quảng Ngãi: 75-11
Đắk Nông: 43-95
Win Đà Nẵng 34, 56
08/04/2022
Gia Lai: 47-94
Ninh Thuận: 99-80
Win Ninh Thuận 80
07/04/2022
Bình Định: 96-22
Quảng Trị: 15-14
Quảng Bình: 82-71
Win Quảng Trị 14
Win Quảng Bình 82
06/04/2022
Đà Nẵng: 40-83
Khánh Hòa: 75-56
Win Khánh Hòa 56
05/04/2022
Đắk Lắk: 49-85
Quảng Nam: 11-37
Win Đắk Lắk 85
04/04/2022
Thừa Thiên Huế: 81-85
Phú Yên: 1716
Win Phú Yên 17, 16
03/04/2022
Kon Tum: 93-29
Khánh Hòa: 48-87
Thừa Thiên Huế: 91-39
Miss
02/04/2022
Đà Nẵng: 29-21
Quảng Ngãi: 61-38
Đắk Nông: 49-92
Win Đà Nẵng 21
01/04/2022
Gia Lai: 19-32
Ninh Thuận: 5361
Win Gia Lai 32
Win Ninh Thuận 53, 61

 

 

Kết quả
Xổ số Miền Trung
Chat Zalo: 0976.339.365


Gọi Hotline: 0976.339.365