Song thủ lô miền Nam

2.500.000 VNĐ
"Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi". Chúng tôi nỗ lực hết mình để chọn ra những con số có xác suất về cao nhất. Bạn hãy tự tin lấy số, cơ hội phát tài trong tay bạn!

LIÊN HỆ NẠP TIỀN NGAY ĐỂ NHẬN SỐ!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH hoặc Hotline
0976339365
0976339365
Thống Kê
Song thủ lô miền Nam
Ngày
Song thủ lô miền Nam
Kết quả
Hôm nay
04/09/2022
Tiền Giang: 7884
Kiên Giang: 62-29
Đà Lạt: 54-79
Win Tiền Giang 78, 84
Win Đà Lạt 54×2
03/09/2022
Hồ Chí Minh: 46-87
Long An: 17-87
Bình Phước: 40-91
Hậu Giang: 18-49
Win Hồ Chí Minh 46
Win Long An 87×2
02/09/2022
Vĩnh Long: 75-98
Bình Dương: 55-74
Trà Vinh: 12-61
Win Bình Dương 74
01/09/2022
Tây Ninh: 58-41
An Giang: 28-50
Bình Thuận: 52-85
Win Bình Thuận 85
31/08/2022
Đồng Nai: 77-30
Cần Thơ: 22-45
Sóc Trăng: 45-18
Win Cần Thơ 45
Win Sóc Trăng 45
30/08/2022
Bến Tre: 74-37
Vũng Tàu: 7392
Bạc Liêu: 85-56
Win Bến Tre 37
Win Vũng Tàu 73, 92
Win Bạc Liêu 85
29/08/2022
Hồ Chí Minh: 63-82
Đồng Tháp: 15-14
Cà Mau: 3785
Win Cà Mau 37, 85
28/08/2022
Tiền Giang: 32-29
Kiên Giang: 29-16
Đà Lạt: 94-65
Miss
27/08/2022
Hồ Chí Minh: 45-86
Long An: 56-50
Bình Phước: 14-76
Hậu Giang: 17-16
Win Hồ Chí Minh 86
Win Long An 56
Win Bình Phước 14×2
Win Hậu Giang 17×2
26/08/2022
Vĩnh Long: 92-32
Bình Dương: 86-62
Trà Vinh: 73-74
Win Vĩnh Long 32
Win Bình Dương 62
25/08/2022
Tây Ninh: 3491
An Giang: 35-34
Bình Thuận: 27-99
Win Tây Ninh 34, 91
Win Bình Thuận 99
24/08/2022
Đồng Nai: 46-33
Cần Thơ: 51-32
Sóc Trăng: 29-96
Miss
23/08/2022
Bến Tre: 41-26
Vũng Tàu: 60-24
Bạc Liêu: 22-24
Win Vũng Tàu 24
Win Bạc Liêu 24
22/08/2022
Hồ Chí Minh: 24-61
Đồng Tháp: 35-27
Cà Mau: 52-43
Win Đồng Tháp 27
Win Cà Mau 52
21/08/2022
Tiền Giang: 83-88
Kiên Giang: 84-60
Đà Lạt: 99-48
Win Kiên Giang 60
Win Đà Lạt 99×2
20/08/2022
Hồ Chí Minh: 3280
Long An: 86-69
Bình Phước: 41-51
Hậu Giang: 6722
Win Hồ Chí Minh 32, 80
Win Long An 86
Win Hậu Giang 67, 22
19/08/2022
Vĩnh Long: 42-77
Bình Dương: 08-12
Trà Vinh: 59-51
Win Bình Dương 08
18/08/2022
Tây Ninh: 41-19
An Giang: 52-47
Bình Thuận: 89-66
Win Bình Thuận 89
17/08/2022
Đồng Nai: 26-28
Cần Thơ: 52-73
Sóc Trăng: 47-75
Miss
16/08/2022
Bến Tre: 36-57
Vũng Tàu: 64-88
Bạc Liêu: 35-53
Win Bạc Liêu 35
15/08/2022
Hồ Chí Minh: 78-23
Đồng Tháp: 96-06
Cà Mau: 85-18
Win Đồng Tháp 06
14/08/2022
Tiền Giang: 49-20
Kiên Giang: 45-58
Đà Lạt: 11-88
Miss
13/08/2022
Hồ Chí Minh: 82-66
Long An: 6134
Bình Phước: 45-35
Hậu Giang: 9213
Win Hồ Chí Minh 82
Win Long An 61, 34
Win Hậu Giang 92, 13×2
12/08/2022
Vĩnh Long: 66-40
Bình Dương: 20-89
Trà Vinh: 77-38
Miss
11/08/2022
Tây Ninh: 68-77
An Giang: 19-76
Bình Thuận: 22-31
Win Bình Thuận 22
10/08/2022
Đồng Nai: 70-45
Cần Thơ: 65-26
Sóc Trăng: 18-73
Win Sóc Trăng 73
09/08/2022
Bến Tre: 16-70
Vũng Tàu: 84-48
Bạc Liêu: 27-34
Win Bến Tre 70
Win Vũng Tàu 84
Win Bạc Liêu 27
08/08/2022
Hồ Chí Minh: 73-66
Đồng Tháp: 89-13
Cà Mau: 57-52
Miss
07/08/2022
Tiền Giang: 51-58
Kiên Giang: 18-90
Đà Lạt: 46-51
Win Đà Lạt 46
06/08/2022
Hồ Chí Minh: 7866
Long An: 11-96
Bình Phước: 65-56
Hậu Giang: 56-31
Win Hồ Chí Minh 78×2, 66×2
05/08/2022
Vĩnh Long: 71-45
Bình Dương: 17-61
Trà Vinh: 26-41
Win Vĩnh Long 71×2
04/08/2022
Tây Ninh: 62-74
An Giang: 14-63
Bình Thuận: 72-83
Win Bình Thuận 72×2
03/08/2022
Đồng Nai: 62-52
Cần Thơ: 87-31
Sóc Trăng: 79-51
Miss
02/08/2022
Bến Tre: 73-43
Vũng Tàu: 61-88
Bạc Liêu: 99-65
Win Bến Tre 73
Win Vũng Tàu 88
Win Bạc Liêu 65
01/08/2022
Hồ Chí Minh: 57-87
Đồng Tháp: 38-95
Cà Mau: 47-83
Win Hồ Chí Minh 87
Win Đồng Tháp 38×2
31/07/2022
Tiền Giang: 84-40
Kiên Giang: 79-67
Đà Lạt: 31-46
Win Tiền Giang 84
30/07/2022
Hồ Chí Minh: 71-23
Long An: 21-18
Bình Phước: 18-41
Hậu Giang: 21-11
Miss
29/07/2022
Vĩnh Long: 96-26
Bình Dương: 41-96
Trà Vinh: 86-23
Win Vĩnh Long 96
Win Bình Dương 96
Win Trà Vinh 23
28/07/2022
Tây Ninh: 48-98
An Giang: 14-73
Bình Thuận: 96-63
Miss
27/07/2022
Đồng Nai: 74-61
Cần Thơ: 17-75
Sóc Trăng: 79-65
Win Đồng Nai 74
Win Cần Thơ 17
26/07/2022
Bến Tre: 53-62
Vũng Tàu: 42-18
Bạc Liêu: 82-53
Win Bạc Liêu 82
25/07/2022
Hồ Chí Minh: 67-94
Đồng Tháp: 88-67
Cà Mau: 95-39
Win Hồ Chí Minh 67
Win Cà Mau 39
24/07/2022
Tiền Giang: 68-25
Kiên Giang: 12-88
Đà Lạt: 72-45
Miss
23/07/2022
Hồ Chí Minh: 5343
Long An: 75-95
Bình Phước: 69-73
Hậu Giang: 78-48
Win Hồ Chí Minh 53, 43
Win Long An 95
22/07/2022
Vĩnh Long: 23-33
Bình Dương: 29-12
Trà Vinh: 65-76
Win Bình Dương 12
21/07/2022
Tây Ninh: 53-62
An Giang: 39-32
Bình Thuận: 24-39
Win Tây Ninh 53
Win Bình Thuận 24
20/07/2022
Đồng Nai: 97-30
Cần Thơ: 37-91
Sóc Trăng: 46-16
Win Cần Thơ 37
19/07/2022
Bến Tre: 99-39
Vũng Tàu: 2554
Bạc Liêu: 81-64
Win Bến Tre 99
Win Vũng Tàu 25, 54
Win Bạc Liêu 64
18/07/2022
Hồ Chí Minh: 52-61
Đồng Tháp: 66-46
Cà Mau: 65-78
Win Hồ Chí Minh 52
17/07/2022
Tiền Giang: 73-40
Kiên Giang: 57-31
Đà Lạt: 45-38
Win Kiên Giang 57
Win Đà Lạt 45×2
16/07/2022
Hồ Chí Minh: 27-64
Long An: 33-87
Bình Phước: 93-70
Hậu Giang: 51-29
Win Long An 33×2
15/07/2022
Vĩnh Long: 99-95
Bình Dương: 36-83
Trà Vinh: 89-77
Win Trà Vinh 77
14/07/2022
Tây Ninh: 7231
An Giang: 32-71
Bình Thuận: 19-33
Win Tây Ninh 72, 31
Win An Giang 32
13/07/2022
Đồng Nai: 74-60
Cần Thơ: 7433
Sóc Trăng: 93-12
Win Cần Thơ 74, 33
12/07/2022
Bến Tre: 28-35
Vũng Tàu: 63-78
Bạc Liêu: 79-22
Win Vũng Tàu 63
11/07/2022
Hồ Chí Minh: 50-49
Đồng Tháp: 86-43
Cà Mau: 52-93
Win Đồng Tháp 43
10/07/2022
Tiền Giang: 54-56
Kiên Giang: 63-49
Đà Lạt: 55-54
Win Kiên Giang 49
09/07/2022
Hồ Chí Minh: 66-63
Long An: 52-16
Bình Phước: 67-29
Hậu Giang: 90-42
Win Hồ Chí Minh 63
Win Long An 16
08/07/2022
Vĩnh Long: 58-97
Bình Dương: 94-74
Trà Vinh: 4138
Win Vĩnh Long 97
Win Bình Dương 74
Win Trà Vinh 41, 38×2
07/07/2022
Tây Ninh: 25-49
An Giang: 61-94
Bình Thuận: 86-69
Win An Giang 94
06/07/2022
Đồng Nai: 32-81
Cần Thơ: 70-96
Sóc Trăng: 84-49
Win Đồng Nai 32
05/07/2022
Bến Tre: 14-23
Vũng Tàu: 31-72
Bạc Liêu: 57-50
Miss
04/07/2022
Hồ Chí Minh: 32-39
Đồng Tháp: 88-81
Cà Mau: 31-14
Win Hồ Chí Minh 39
03/07/2022
Tiền Giang: 16-84
Kiên Giang: 50-86
Đà Lạt: 40-94
Win Tiền Giang 16×2
Win Đà Lạt 40
02/07/2022
Hồ Chí Minh: 63-26
Long An: 23-29
Bình Phước: 36-63
Hậu Giang: 55-29
Win Hồ Chí Minh 63
Win Long An 23
Win Hậu Giang 55
01/07/2022
Vĩnh Long: 20-13
Bình Dương: 47-73
Trà Vinh: 74-66
Win Bình Dương 47×2
30/06/2022
Tây Ninh: 78-92
An Giang: 88-14
Bình Thuận: 83-63
Miss
29/06/2022
Đồng Nai: 82-48
Cần Thơ: 25-76
Sóc Trăng: 45-48
Win Đồng Nai 82
Win Sóc Trăng 45
28/06/2022
Bến Tre: 63-46
Vũng Tàu: 34-70
Bạc Liêu: 71-17
Win Bến Tre 46
Win Bạc Liêu 17
27/06/2022
Hồ Chí Minh: 0812
Đồng Tháp: 18-87
Cà Mau: 79-63
Win Hồ Chí Minh 08, 12
Win Cà Mau 63
26/06/2022
Tiền Giang: 27-31
Kiên Giang: 76-23
Đà Lạt: 19-67
Win Đà Lạt 19
25/06/2022
Hồ Chí Minh: 70-69
Long An: 3692
Bình Phước: 27-44
Hậu Giang: 52-91
Win Long An 36, 92
Win Hậu Giang 91
24/06/2022
Vĩnh Long: 83-47
Bình Dương: 05-28
Trà Vinh: 24-49
Win Bình Dương 05
23/06/2022
Tây Ninh: 32-99
An Giang: 71-51
Bình Thuận: 72-49
Win Tây Ninh 32
Win Bình Thuận 72
22/06/2022
Đồng Nai: 75-36
Cần Thơ: 10-35
Sóc Trăng: 55-60
Win Đồng Nai 36
21/06/2022
Bến Tre: 9282
Vũng Tàu: 70-76
Bạc Liêu: 65-81
Win Bến Tre 92, 82
20/06/2022
Hồ Chí Minh: 70-61
Đồng Tháp: 66-81
Cà Mau: 96-30
Win Hồ Chí Minh 70
Win Đồng Tháp 66
Win Cà Mau 96
19/06/2022
Tiền Giang: 64-50
Kiên Giang: 21-13
Đà Lạt: 93-30
Win Đà Lạt 93
18/06/2022
Hồ Chí Minh: 39-77
Long An: 19-51
Bình Phước: 57-60
Hậu Giang: 68-55
Win Long An 19
17/06/2022
Vĩnh Long: 9557
Bình Dương: 21-85
Trà Vinh: 28-57
Win Vĩnh Long 95, 57
Win Bình Dương 85
Win Trà Vinh 57
16/06/2022
Tây Ninh: 49-28
An Giang: 37-80
Bình Thuận: 90-69
Win An Giang 80
Win Bình Thuận 90×3
15/06/2022
Đồng Nai: 99-52
Cần Thơ: 42-68
Sóc Trăng: 6550
Win Đồng Nai 99
Win Sóc Trăng 65, 50
14/06/2022
Bến Tre: 81-14
Vũng Tàu: 10-56
Bạc Liêu: 05-17
Win Vũng Tàu 56×2
Win Bạc Liêu 05
13/06/2022
Hồ Chí Minh: 49-27
Đồng Tháp: 59-52
Cà Mau: 77-89
Win Hồ Chí Minh 27
Win Đồng Tháp 52
Win Cà Mau 77
12/06/2022
Tiền Giang: 25-24
Kiên Giang: 43-35
Đà Lạt: 16-11
Win Tiền Giang 24
11/06/2022
Hồ Chí Minh: 18-61
Long An: 78-33
Bình Phước: 94-63
Hậu Giang: 6458
Win Hậu Giang 64, 58
10/06/2022
Vĩnh Long: 74-98
Bình Dương: 65-11
Trà Vinh: 20-50
Win Vĩnh Long 98
09/06/2022
Tây Ninh: 85-22
An Giang: 94-11
Bình Thuận: 75-65
Miss
08/06/2022
Đồng Nai: 47-50
Cần Thơ: 84-24
Sóc Trăng: 02-13
Win Đồng Nai 47
Win Cần Thơ 84×2
Win Sóc Trăng 02
07/06/2022
Bến Tre: 30-18
Vũng Tàu: 64-24
Bạc Liêu: 85-77
Win Vũng Tàu 24
06/06/2022
Hồ Chí Minh: 49-15
Đồng Tháp: 8735
Cà Mau: 43-19
Win Đồng Tháp 87, 35
05/06/2022
Tiền Giang: 88-76
Kiên Giang: 62-31
Đà Lạt: 40-89
Win Kiên Giang 31
Win Đà Lạt 89
04/06/2022
Hồ Chí Minh: 25-54
Long An: 31-81
Bình Phước: 10-35
Hậu Giang: 70-28
Win Long An 31
Win Hậu Giang 28
03/06/2022
Vĩnh Long: 56-65
Bình Dương: 59-93
Trà Vinh: 82-83
Win Vĩnh Long 56
Win Bình Dương 59
Win Trà Vinh 82
02/06/2022
Tây Ninh: 40-46
An Giang: 53-90
Bình Thuận: 91-19
Win An Giang 90
01/06/2022
Đồng Nai: 42-67
Cần Thơ: 31-87
Sóc Trăng: 35-52
Win Đồng Nai 67
31/05/2022
Bến Tre: 22-56
Vũng Tàu: 2840
Bạc Liêu: 53-58
Win Vũng Tàu 28, 40
30/05/2022
Hồ Chí Minh: 51-72
Đồng Tháp: 88-81
Cà Mau: 6023
Win Hồ Chí Minh 72
Win Đồng Tháp 88
Win Cà Mau 60, 23
29/05/2022
Tiền Giang: 68-42
Kiên Giang: 53-94
Đà Lạt: 97-47
Win Đà Lạt 47
28/05/2022
Hồ Chí Minh: 41-48
Long An: 37-16
Bình Phước: 16-87
Hậu Giang: 58-32
Win Long An 16
Win Bình Phước 16
27/05/2022
Vĩnh Long: 76-77
Bình Dương: 87-22
Trà Vinh: 23-68
Miss
26/05/2022
Tây Ninh: 70-57
An Giang: 54-28
Bình Thuận: 70-49
Win An Giang 28
Win Bình Thuận 70
25/05/2022
Đồng Nai: 69-59
Cần Thơ: 88-58
Sóc Trăng: 17-84
Win Cần Thơ 58
24/05/2022
Bến Tre: 66-65
Vũng Tàu: 43-58
Bạc Liêu: 48-77
Win Bạc Liêu 77
23/05/2022
Hồ Chí Minh: 3064
Đồng Tháp: 42-16
Cà Mau: 43-28
Win Hồ Chí Minh 30×2, 64×3
Win Đồng Tháp 16
Win Cà Mau 43
22/05/2022
Tiền Giang: 6869
Kiên Giang: 70-36
Đà Lạt: 71-96
Win Tiền Giang 68, 69
Win Kiên Giang 70×2
Win Đà Lạt 71×2
21/05/2022
Hồ Chí Minh: 12-47
Long An: 2796
Bình Phước: 72-43
Hậu Giang: 38-52
Win Long An 27, 96
Win Bình Phước 72
Win Hậu Giang 52
20/05/2022
Vĩnh Long: 31-47
Bình Dương: 37-76
Trà Vinh: 87-71
Win Vĩnh Long 31
Win Trà Vinh 87
19/05/2022
Tây Ninh: 27-24
An Giang: 48-24
Bình Thuận: 69-90
Win Bình Thuận 69
18/05/2022
Đồng Nai: 3509
Cần Thơ: 14-95
Sóc Trăng: 99-19
Win Đồng Nai 35, 09
17/05/2022
Bến Tre: 52-40
Vũng Tàu: 47-92
Bạc Liêu: 40-47
Win Bến Tre 40
Win Vũng Tàu 47
Win Bạc Liêu 40
16/05/2022
Hồ Chí Minh: 76-54
Đồng Tháp: 5818
Cà Mau: 70-84
Win Đồng Tháp 58, 18
15/05/2022
Tiền Giang: 31-37
Kiên Giang: 88-68
Đà Lạt: 38-56
Miss
14/05/2022
Hồ Chí Minh: 39-21
Long An: 48-74
Bình Phước: 32-84
Hậu Giang: 79-44
Win Long An 48×2
Win Hậu Giang 44
13/05/2022
Vĩnh Long: 65-99
Bình Dương: 01-50
Trà Vinh: 21-33
Win Vĩnh Long 99
Win Bình Dương 50
12/05/2022
Tây Ninh: 45-54
An Giang: 38-94
Bình Thuận: 27-68
Win Tây Ninh 54
Win An Giang 38
11/05/2022
Đồng Nai: 64-72
Cần Thơ: 32-99
Sóc Trăng: 14-71
Win Cần Thơ 32
Win Sóc Trăng 14, 71
10/05/2022
Bến Tre: 31-68
Vũng Tàu: 28-49
Bạc Liêu: 00-84
Win Bến Tre 31
Win Vũng Tàu 28 49
09/05/2022
Hồ Chí Minh: 35-53
Đồng Tháp: 09-84
Cà Mau: 44-72
Win Hồ Chí Minh 35
Win Đồng Tháp 09
08/05/2022
Tiền Giang: 63-72
Kiên Giang: 5802
Đà Lạt: 75-63
Win Tiền Giang 63
Win Kiên Giang 58, 02
07/05/2022
Hồ Chí Minh: 32-69
Long An: 20-83
Bình Phước: 60-34
Hậu Giang: 82-21
Win Long An 20
06/05/2022
Vĩnh Long: 07-99
Bình Dương: 93-96
Trà Vinh: 99-84
Win Vĩnh Long 07
05/05/2022
Tây Ninh: 33-86
An Giang: 33-54
Bình Thuận: 97-12
Win An Giang 54
Win Bình Thuận 97
04/05/2022
Đồng Nai: 75-86
Cần Thơ: 41-61
Sóc Trăng: 85-25
Miss
03/05/2022
Bến Tre: 89-05
Vũng Tàu: 75-91
Bạc Liêu: 59-60
Win Bến Tre 05
Win Vũng Tàu 91
Win Bạc Liêu 59
02/05/2022
Hồ Chí Minh: 88-84
Đồng Tháp: 28-69
Cà Mau: 32-45
Win Hồ Chí Minh 88
Win Cà Mau 32
01/05/2022
Tiền Giang: 42-84
Kiên Giang: 18-53
Đà Lạt: 13-83
Win Đà Lạt 83×2
30/04/2022
Hồ Chí Minh: 46-89
Long An: 64-91
Bình Phước: 20-52
Hậu Giang: 2157
Win Hồ Chí Minh 46
Win Hậu Giang 21, 57
29/04/2022
Vĩnh Long: 40-82
Bình Dương: 38-95
Trà Vinh: 9687
Win Bình Dương 95
Win Trà Vinh 96×2, 87
28/04/2022
Tây Ninh: 64-63
An Giang: 23-60
Bình Thuận: 82-61
Miss
27/04/2022
Đồng Nai: 22-55
Cần Thơ: 34-42
Sóc Trăng: 50-60
Win Cần Thơ 34
26/04/2022
Bến Tre: 69-78
Vũng Tàu: 57-11
Bạc Liêu: 88-54
Miss
25/04/2022
Hồ Chí Minh: 41-58
Đồng Tháp: 9372
Cà Mau: 13-48
Win Hồ Chí Minh 58
Win Đồng Tháp 93, 72
24/04/2022
Tiền Giang: 74-09
Kiên Giang: 91-94
Đà Lạt: 34-26
Win Tiền Giang 09
Win Đà Lạt 34
23/04/2022
Hồ Chí Minh: 42-75
Long An: 44-90
Bình Phước: 75-67
Hậu Giang: 58-76
Miss
22/04/2022
Vĩnh Long: 50-79
Bình Dương: 70-94
Trà Vinh: 43-69
Miss
21/04/2022
Tây Ninh: 93-11
An Giang: 58-35
Bình Thuận: 82-96
Win Tây Ninh 11
Win An Giang 58×2
20/04/2022
Đồng Nai: 36-33
Cần Thơ: 8479
Sóc Trăng: 29-58
Win Cần Thơ 84×2, 79
19/04/2022
Bến Tre: 15-42
Vũng Tàu: 90-11
Bạc Liêu: 8174
Win Bạc Liêu 81, 74
18/04/2022
Hồ Chí Minh: 54-76
Đồng Tháp: 08-19
Cà Mau: 65-99
Win Đồng Tháp 08
17/04/2022
Tiền Giang: 28-71
Kiên Giang: 39-24
Đà Lạt: 64-31
Win Tiền Giang 28
Win Kiên Giang 39
16/04/2022
Hồ Chí Minh: 48-57
Long An: 40-37
Bình Phước: 40-68
Hậu Giang: 3399
Win Hậu Giang 33, 99
15/04/2022
Vĩnh Long: 83-87
Bình Dương: 54-15
Trà Vinh: 77-27
Win Vĩnh Long 83
Win Bình Dương 15
14/04/2022
Tây Ninh: 29-46
An Giang: 74-12
Bình Thuận: 81-85
Win Tây Ninh 46
Win An Giang 12
Win Bình Thuận 81
13/04/2022
Đồng Nai: 70-93
Cần Thơ: 19-71
Sóc Trăng: 1347
Win Sóc Trăng 13, 47
12/04/2022
Bến Tre: 46-56
Vũng Tàu: 97-15
Bạc Liêu: 41-24
Win Vũng Tàu 15
Win Bạc Liêu 41
11/04/2022
Hồ Chí Minh: 42-74
Đồng Tháp: 12-41
Cà Mau: 12-94
Win Cà Mau 12
10/04/2022
Tiền Giang: 18-69
Kiên Giang: 32-73
Đà Lạt: 24-84
Win Kiên Giang 32
09/04/2022
Hồ Chí Minh: 7545
Long An: 95-72
Bình Phước: 19-20
Hậu Giang: 65-50
Win Hồ Chí Minh 75×3, 45
Win Long An 72
08/04/2022
Vĩnh Long: 75-72
Bình Dương: 63-86
Trà Vinh: 16-61
Win Bình Dương 63
07/04/2022
Tây Ninh: 92-44
An Giang: 31-72
Bình Thuận: 41-22
Win Bình Thuận 22
06/04/2022
Đồng Nai: 24-98
Cần Thơ: 64-38
Sóc Trăng: 99-39
Win Cần Thơ 38
05/04/2022
Bến Tre: 89-58
Vũng Tàu: 58-57
Bạc Liêu: 9985
Win Vũng Tàu 57
Win Bạc Liêu 99, 85
04/04/2022
Hồ Chí Minh: 12-89
Đồng Tháp: 63-69
Cà Mau: 64-51
Win Hồ Chí Minh 89
03/04/2022
Tiền Giang: 35-81
Kiên Giang: 82-24
Đà Lạt: 92-07
Win Tiền Giang 81
Win Đà Lạt 07
02/04/2022
Hồ Chí Minh: 69-61
Long An: 69-93
Bình Phước: 86-42
Hậu Giang: 29-96
Win Hồ Chí Minh 61
01/04/2022
Vĩnh Long: 57-94
Bình Dương: 16-58
Trà Vinh: 79-54
Win Trà Vinh 54

 

Kết quả
Xổ số Miền Nam
Chat Zalo: 0976.339.365


Gọi Hotline: 0976.339.365