Song thủ đề miền Trung

5.000.000 VNĐ
"Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi". Chúng tôi nỗ lực hết mình để chọn ra những con số có xác suất về cao nhất. Bạn hãy tự tin lấy số, cơ hội phát tài trong tay bạn!

LIÊN HỆ NẠP TIỀN NGAY ĐỂ NHẬN SỐ!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH hoặc Hotline
0976339365
0976339365
Thống Kê
Song thủ đề miền Trung
Ngày
Song thủ đề miền Trung
Kết quả
Hôm nay
08/08/2022
Thừa Thiên Huế: 26-70
Phú Yên: 53-82
Miss
07/08/2022
Kon Tum: 60-88
Khánh Hòa: 34-87
Thừa Thiên Huế: 18-28
Miss
06/08/2022
Đà Nẵng: 20-89
Quảng Ngãi: 34-25
Đắk Nông: 93-83
Win Đà Nẵng 20
Win Quảng ngãi 25
05/08/2022
Gia Lai: 77-82
Ninh Thuận: 89-24
Miss
04/08/2022
Bình Định: 87-22
Quảng Trị: 15-75
Quảng Bình: 35-70
Miss
03/08/2022
Đà Nẵng: 99-86
Khánh Hòa: 29-62
Miss
02/08/2022
Đắk Lắk: 99-72
Quảng Nam: 25-93
Miss
01/08/2022
Thừa Thiên Huế: 81-73
Phú Yên: 97-62
Win Phú Yên 62
31/07/2022
Kon Tum: 84-79
Khánh Hòa: 68-39
Thừa Thiên Huế: 79-50
Miss
30/07/2022
Đà Nẵng: 53-23
Quảng Ngãi: 47-34
Đắk Nông: 90-11
Miss
29/07/2022
Gia Lai: 72-32
Ninh Thuận: 99-26
Miss
28/07/2022
Bình Định: 11-77
Quảng Trị: 17-80
Quảng Bình: 12-73
Win Bình Định 77
27/07/2022
Đà Nẵng: 89-15
Khánh Hòa: 27-95
Miss
26/07/2022
Đắk Lắk: 12-91
Quảng Nam: 19-34
Miss
25/07/2022
Thừa Thiên Huế: 73-52
Phú Yên: 12-61
Miss
24/07/2022
Kon Tum: 53-62
Khánh Hòa: 54-86
Thừa Thiên Huế: 33-34
Miss
23/07/2022
Đà Nẵng: 16-18
Quảng Ngãi: 21-54
Đắk Nông: 11-47
Win Đà Nẵng 16
22/07/2022
Gia Lai: 18-72
Ninh Thuận: 97-71
Win Gia Lai 72
21/07/2022
Bình Định: 87-24
Quảng Trị: 37-43
Quảng Bình: 29-25
Win Bình Định 24
20/07/2022
Đà Nẵng: 70-17
Khánh Hòa: 99-71
Miss
19/07/2022
Đắk Lắk: 65-34
Quảng Nam: 16-40
Miss
18/07/2022
Thừa Thiên Huế: 16-26
Phú Yên: 54-96
Miss
17/07/2022
Kon Tum: 71-60
Khánh Hòa: 72-44
Thừa Thiên Huế: 94-08
Win Thừa Thiên Huế 08
16/07/2022
Đà Nẵng: 59-16
Quảng Ngãi: 73-28
Đắk Nông: 15-35
Miss
15/07/2022
Gia Lai: 60-31
Ninh Thuận: 86-76
Win Ninh Thuận 76
14/07/2022
Bình Định: 20-44
Quảng Trị: 50-83
Quảng Bình: 15-32
Win Bình Định 20
13/07/2022
Đà Nẵng: 93-99
Khánh Hòa: 15-77
Miss
12/07/2022
Đắk Lắk: 66-73
Quảng Nam: 51-22
Miss
11/07/2022
Thừa Thiên Huế: 49-40
Phú Yên: 61-23
Miss
10/07/2022
Kon Tum: 36-10
Khánh Hòa: 71-89
Thừa Thiên Huế: 75-71
Miss
09/07/2022
Đà Nẵng: 33-52
Quảng Ngãi: 94-68
Đắk Nông: 14-72
Miss
08/07/2022
Gia Lai: 00-63
Ninh Thuận: 19-11
Win Gia Lai 00
07/07/2022
Bình Định: 85-78
Quảng Trị: 86-35
Quảng Bình: 86-48
Miss
06/07/2022
Đà Nẵng: 96-47
Khánh Hòa: 45-49
Miss
05/07/2022
Đắk Lắk: 91-70
Quảng Nam: 34-83
Win Quảng Nam 83
04/07/2022
Thừa Thiên Huế: 03-27
Phú Yên: 79-13
Win Thừa Thiên Huế 03
03/07/2022
Kon Tum: 95-11
Khánh Hòa: 62-95
Thừa Thiên Huế: 20-14
Miss
02/07/2022
Đà Nẵng: 50-54
Quảng Ngãi: 53-25
Đắk Nông: 72-18
Miss
01/07/2022
Gia Lai: 10-72
Ninh Thuận: 28-56
Miss
30/06/2022
Bình Định: 22-67
Quảng Trị: 95-88
Quảng Bình: 65-80
Win Quảng Bình 65
29/06/2022
Đà Nẵng: 67-28
Khánh Hòa: 19-65
Miss
28/06/2022
Đắk Lắk: 83-37
Quảng Nam: 62-35
Miss
27/06/2022
Thừa Thiên Huế: 29-61
Phú Yên: 76-25
Miss
26/06/2022
Kon Tum: 85-34
Khánh Hòa: 30-36
Thừa Thiên Huế: 27-79
Miss
25/06/2022
Đà Nẵng: 74-58
Quảng Ngãi: 73-10
Đắk Nông: 18-34
Win Đắk Nông 34
24/06/2022
Gia Lai: 65-59
Ninh Thuận: 86-75
Miss
23/06/2022
Bình Định: 22-99
Quảng Trị: 61-95
Quảng Bình: 44-34
Win Quảng Trị 61
22/06/2022
Đà Nẵng: 91-28
Khánh Hòa: 99-75
Miss
21/06/2022
Đắk Lắk: 56-95
Quảng Nam: 66-23
Miss
20/06/2022
Thừa Thiên Huế: 24-52
Phú Yên: 89-99
Win Phú Yên 99
19/06/2022
Kon Tum: 16-31
Khánh Hòa: 89-61
Thừa Thiên Huế: 36-19
Miss
18/06/2022
Đà Nẵng: 41-22
Quảng Ngãi: 26-78
Đắk Nông: 53-96
Miss
17/06/2022
Gia Lai: 46-74
Ninh Thuận: 97-83
Win Gia Lai 46
16/06/2022
Bình Định: 57-36
Quảng Trị: 71-83
Quảng Bình: 17-66
Miss
15/06/2022
Đà Nẵng: 30-55
Khánh Hòa: 33-56
Win Khánh Hòa 56
14/06/2022
Đắk Lắk: 90-28
Quảng Nam: 48-64
Win Đắk Lắk 90
13/06/2022
Thừa Thiên Huế: 65-40
Phú Yên: 13-79
Miss
12/06/2022
Kon Tum: 42-50
Khánh Hòa: 11-97
Thừa Thiên Huế: 29-99
Win Khánh Hòa 97
Win Thừa Thiên Huế 99
11/06/2022
Đà Nẵng: 79-78
Quảng Ngãi: 61-45
Đắk Nông: 99-78
Miss
10/06/2022
Gia Lai: 83-13
Ninh Thuận: 50-92
Miss
09/06/2022
Bình Định: 58-23
Quảng Trị: 71-75
Quảng Bình: 34-38
Miss
08/06/2022
Đà Nẵng: 27-90
Khánh Hòa: 11-81
Miss
07/06/2022
Đắk Lắk: 65-81
Quảng Nam: 24-73
Miss
06/06/2022
Thừa Thiên Huế: 46-27
Phú Yên: 39-86
Miss
05/06/2022
Kon Tum: 84-54
Khánh Hòa: 47-61
Thừa Thiên Huế: 37-34
Miss
04/06/2022
Đà Nẵng: 34-99
Quảng Ngãi: 49-21
Đắk Nông: 70-22
Win Đắk Nông 70
03/06/2022
Gia Lai: 63-67
Ninh Thuận: 67-47
Miss
02/06/2022
Bình Định: 39-16
Quảng Trị: 89-88
Quảng Bình: 46-54
Miss
01/06/2022
Đà Nẵng: 51-10
Khánh Hòa: 12-82
Win Khánh Hòa 12
31/05/2022
Đắk Lắk: 79-73
Quảng Nam: 99-42
Win Đắk Lắk 79
30/05/2022
Thừa Thiên Huế: 63-64
Phú Yên: 94-83
Miss
29/05/2022
Kon Tum: 22-63
Khánh Hòa: 33-66
Thừa Thiên Huế: 21-81
Miss
28/05/2022
Đà Nẵng: 85-83
Quảng Ngãi: 82-01
Đắk Nông: 34-54
Win Đà Nẵng 83
27/05/2022
Gia Lai: 99-78
Ninh Thuận: 46-18
Miss
26/05/2022
Bình Định: 66-38
Quảng Trị: 49-31
Quảng Bình: 70-57
Miss
25/05/2022
Đà Nẵng: 75-20
Khánh Hòa: 87-58
Win Đà Nẵng 20
24/05/2022
Đắk Lắk: 30-28
Quảng Nam: 96-33
Win Quảng Nam 33
23/05/2022
Thừa Thiên Huế: 30-17
Phú Yên: 90-51
Miss
22/05/2022
Kon Tum: 42-89
Khánh Hòa: 67-80
Thừa Thiên Huế: 20-70
Miss
21/05/2022
Đà Nẵng: 17-64
Quảng Ngãi: 58-83
Đắk Nông: 47-40
Win Đắk Nông 47
20/05/2022
Gia Lai: 86-72
Ninh Thuận: 93-28
Miss
19/05/2022
Bình Định: 39-17
Quảng Trị: 49-18
Quảng Bình: 20-34
Miss
18/05/2022
Đà Nẵng: 55-86
Khánh Hòa: 37-13
Win Khánh Hòa 37
17/05/2022
Đắk Lắk: 97-95
Quảng Nam: 95-49
Miss
16/05/2022
Thừa Thiên Huế: 96-11
Phú Yên: 48-65
Miss
15/05/2022
Kon Tum: 37-11
Khánh Hòa: 65-91
Thừa Thiên Huế: 91-87
Miss
14/05/2022
Đà Nẵng: 90-61
Quảng Ngãi: 22-10
Đắk Nông: 84-42
Miss
13/05/2022
Gia Lai: 17-65
Ninh Thuận: 24-05
Win Gia Lai 17
12/05/2022
Bình Định: 65-78
Quảng Trị: 27-69
Quảng Bình: 08-90
Miss
11/05/2022
Đà Nẵng: 56-77
Khánh Hòa: 15-64
Miss
10/05/2022
Đắk Lắk: 54-76
Quảng Nam: 89-55
Win Quảng Nam 55
09/05/2022
Thừa Thiên Huế: 48-72
Phú Yên: 99-26
Win Thừa Thiên Huế 72
08/05/2022
Kon Tum: 63-54
Khánh Hòa: 57-61
Thừa Thiên Huế: 47-41
Miss
07/05/2022
Đà Nẵng: 14-43
Quảng Ngãi: 55-65
Đắk Nông: 73-19
Miss
06/05/2022
Gia Lai: 22-47
Ninh Thuận: 63-40
Miss
05/05/2022
Bình Định: 10-87
Quảng Trị: 91-68
Quảng Bình: 74-98
Win Bình Định 87
04/05/2022
Đà Nẵng: 08-93
Khánh Hòa: 69-71
Win Đà Nẵng 08
03/05/2022
Đắk Lắk: 22-68
Quảng Nam: 87-35
Miss
02/05/2022
Thừa Thiên Huế: 53-45
Phú Yên: 42-69
Win Phú Yên 42
01/05/2022
Kon Tum: 45-39
Khánh Hòa: 53-85
Thừa Thiên Huế: 18-22
Miss
30/04/2022
Đà Nẵng: 94-30
Quảng Ngãi: 31-94
Đắk Nông: 16-99
Miss
29/04/2022
Gia Lai: 78-48
Ninh Thuận: 16-67
Miss
28/04/2022
Bình Định: 49-96
Quảng Trị: 37-92
Quảng Bình: 54-17
Miss
27/04/2022
Đà Nẵng: 56-96
Khánh Hòa: 39-64
Miss
26/04/2022
Đắk Lắk: 11-17
Quảng Nam: 94-33
Win Đắk Lắk 17
25/04/2022
Thừa Thiên Huế: 38-24
Phú Yên: 37-11
Miss
24/04/2022
Kon Tum: 21-60
Khánh Hòa: 28-70
Thừa Thiên Huế: 39-82
Miss
23/04/2022
Đà Nẵng: 88-62
Quảng Ngãi: 94-65
Đắk Nông: 12-90
Win Đà Nẵng 88
22/04/2022
Gia Lai: 15-84
Ninh Thuận: 70-98
Miss
21/04/2022
Bình Định: 45-52
Quảng Trị: 47-58
Quảng Bình: 49-62
Miss
20/04/2022
Đà Nẵng: 56-55
Khánh Hòa: 56-94
Miss
19/04/2022
Đắk Lắk: 89-24
Quảng Nam: 79-69
Miss
18/04/2022
Thừa Thiên Huế: 80-74
Phú Yên: 59-97
Win Thừa Thiên Huế 74
17/04/2022
Kon Tum: 33-91
Khánh Hòa: 62-41
Thừa Thiên Huế: 70-87
Miss
16/04/2022
Đà Nẵng: 11-92
Quảng Ngãi: 43-40
Đắk Nông: 14-76
Win Quảng Ngãi 43
15/04/2022
Gia Lai: 51-99
Ninh Thuận: 38-36
Miss
14/04/2022
Bình Định: 73-52
Quảng Trị: 91-30
Quảng Bình: 15-59
Win Quảng Trị 30
13/04/2022
Đà Nẵng: 94-13
Khánh Hòa: 53-34
Win Khánh Hòa 34
12/04/2022
Đắk Lắk: 67-44
Quảng Nam: 29-25
Miss
11/04/2022
Thừa Thiên Huế: 65-26
Phú Yên: 55-89
Miss
10/04/2022
Kon Tum: 56-60
Khánh Hòa: 55-46
Thừa Thiên Huế: 21-36
Miss
09/04/2022
Đà Nẵng: 93-33
Quảng Ngãi: 12-36
Đắk Nông: 48-19
Miss
08/04/2022
Gia Lai: 88-32
Ninh Thuận: 87-68
Miss
07/04/2022
Bình Định: 51-48
Quảng Trị: 82-11
Quảng Bình: 82-93
Miss
06/04/2022
Đà Nẵng: 14-54
Khánh Hòa: 52-43
Win Khánh Hòa 52
05/04/2022
Đắk Lắk: 49-61
Quảng Nam: 48-21
Miss
04/04/2022
Thừa Thiên Huế: 54-31
Phú Yên: 93-70
Miss
03/04/2022
Kon Tum: 62-28
Khánh Hòa: 89-58
Thừa Thiên Huế: 96-15
Miss
02/04/2022
Đà Nẵng: 73-23
Quảng Ngãi: 44-35
Đắk Nông: 21-52
Win Quảng Ngãi 44
01/04/2022
Gia Lai: 60-62
Ninh Thuận: 39-51
Miss
Kết quả
Xổ số Miền Trung
Chat Zalo: 0976.339.365


Gọi Hotline: 0976.339.365