Song thủ đề miền Nam

4.000.000 VNĐ
"Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi". Chúng tôi nỗ lực hết mình để chọn ra những con số có xác suất về cao nhất. Bạn hãy tự tin lấy số, cơ hội phát tài trong tay bạn!

LIÊN HỆ NẠP TIỀN NGAY ĐỂ NHẬN SỐ!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH hoặc Hotline
0976339365
0976339365
Thống Kê
Song thủ đề miền Nam
Ngày
Song thủ đề miền Nam
Kết quả
Hôm nay
04/09/2022
Tiền Giang: 63-65
Kiên Giang: 40-91
Đà Lạt: 54-10
Win Đà Lạt 54
03/09/2022
Hồ Chí Minh: 18-75
Long An: 46-15
Bình Phước: 17-58
Hậu Giang: 23-07
Win Bình Phước 15

Win Hậu Giang 07

02/09/2022
Vĩnh Long: 42-44
Bình Dương: 85-39
Trà Vinh: 75-63
Miss
01/09/2022
Tây Ninh: 53-25
An Giang: 31-46
Bình Thuận: 64-70
Miss
31/08/2022
Đồng Nai: 29-80
Cần Thơ: 23-88
Sóc Trăng: 31-38
Win Sóc Trăng 31
30/08/2022
Bến Tre: 01-91
Vũng Tàu: 85-53
Bạc Liêu: 71-22
Win Bến Tre 01
29/08/2022
Hồ Chí Minh: 97-93
Đồng Tháp: 41-19
Cà Mau: 58-08
Win Cà Mau 08
28/08/2022
Tiền Giang: 32-89
Kiên Giang: 44-70
Đà Lạt: 79-41
Miss
27/08/2022
Hồ Chí Minh: 49-30
Long An: 22-40
Bình Phước: 47-73
Hậu Giang: 80-26
Miss
26/08/2022
Vĩnh Long: 80-10
Bình Dương: 45-32
Trà Vinh: 96-14
Win Binh Dương 32
25/08/2022
Tây Ninh: 78-13
An Giang: 81-52
Bình Thuận: 38-78
Miss
24/08/2022
Đồng Nai: 50-75
Cần Thơ: 24-34
Sóc Trăng: 45-95
Win Đồng Nai 75
23/08/2022
Bến Tre: 58-11
Vũng Tàu: 50-93
Bạc Liêu: 37-72
Miss
22/08/2022
Hồ Chí Minh: 13-10
Đồng Tháp: 27-45
Cà Mau: 49-45
Win Đồng Tháp 27
21/08/2022
Tiền Giang: 21-90
Kiên Giang: 59-89
Đà Lạt: 98-91
Win Kiên Giang 89
20/08/2022
Hồ Chí Minh: 85-12
Long An: 77-52
Bình Phước: 66-83
Hậu Giang: 20-33
Win Long An 52
19/08/2022
Vĩnh Long: 96-72
Bình Dương: 69-16
Trà Vinh: 82-20
Win Bình Dương 69
18/08/2022
Tây Ninh: 82-38
An Giang: 46-26
Bình Thuận: 85-87
Win Tây Ninh 38
17/08/2022
Đồng Nai: 33-82
Cần Thơ: 38-40
Sóc Trăng: 68-99
Miss
16/08/2022
Bến Tre: 27-23
Vũng Tàu: 92-45
Bạc Liêu: 88-57
Miss
15/08/2022
Hồ Chí Minh: 25-58
Đồng Tháp: 72-42
Cà Mau: 19-77
Miss
14/08/2022
Tiền Giang: 10-73
Kiên Giang: 35-16
Đà Lạt: 75-11
Win Tiền Giang 73
13/08/2022
Hồ Chí Minh: 79-07
Long An: 81-20
Bình Phước: 27-25
Hậu Giang: 77-52
Win Hồ Chí Minh 07
12/08/2022
Vĩnh Long: 99-31
Bình Dương: 90-51
Trà Vinh: 76-96
Miss
11/08/2022
Tây Ninh: 45-46
An Giang: 42-72
Bình Thuận: 22-36
Win Bình Thuận 22
10/08/2022
Đồng Nai: 35-97
Cần Thơ: 76-85
Sóc Trăng: 40-97
Miss
09/08/2022
Bến Tre: 21-84
Vũng Tàu: 63-60
Bạc Liêu: 73-13
Miss
08/08/2022
Hồ Chí Minh: 40-44
Đồng Tháp: 24-97
Cà Mau: 34-95
Win Hồ Chí Minh 44
07/08/2022
Tiền Giang: 36-47
Kiên Giang: 21-75
Đà Lạt: 35-32
Miss
06/08/2022
Hồ Chí Minh: 49-34
Long An: 52-60
Bình Phước: 98-45
Hậu Giang: 90-40
Miss
05/08/2022
Vĩnh Long: 49-51
Bình Dương: 15-46
Trà Vinh: 99-22
Miss
04/08/2022
Tây Ninh: 35-49
An Giang: 69-12
Bình Thuận: 87-82
Win Bình Thuận 87
03/08/2022
Đồng Nai: 25-85
Cần Thơ: 52-54
Sóc Trăng: 38-22
Miss
02/08/2022
Bến Tre: 11-32
Vũng Tàu: 60-56
Bạc Liêu: 69-26
Win Bến Tre 32
01/08/2022
Hồ Chí Minh: 50-86
Đồng Tháp: 29-18
Cà Mau: 33-16
Miss
31/07/2022
Tiền Giang: 47-12
Kiên Giang: 58-49
Đà Lạt: 95-96
Miss
30/07/2022
Hồ Chí Minh: 16-51
Long An: 89-52
Bình Phước: 29-90
Hậu Giang: 74-68
Miss
29/07/2022
Vĩnh Long: 46-44
Bình Dương: 39-35
Trà Vinh: 78-72
Miss
28/07/2022
Tây Ninh: 20-10
An Giang: 48-29
Bình Thuận: 34-33
Win An Giang 48
27/07/2022
Đồng Nai: 27-18
Cần Thơ: 29-17
Sóc Trăng: 29-90
Win Sóc Trăng 29
26/07/2022
Bến Tre: 29-89
Vũng Tàu: 48-14
Bạc Liêu: 92-49
Miss
25/07/2022
Hồ Chí Minh: 23-64
Đồng Tháp: 94-85
Cà Mau: 37-53
Miss
24/07/2022
Tiền Giang: 18-72
Kiên Giang: 91-70
Đà Lạt: 33-38
Miss
23/07/2022
Hồ Chí Minh: 40-76
Long An: 86-14
Bình Phước: 66-31
Hậu Giang: 16-30
Win Long An 86
22/07/2022
Vĩnh Long: 79-25
Bình Dương: 19-84
Trà Vinh: 30-89
Miss
21/07/2022
Tây Ninh: 29-97
An Giang: 97-84
Bình Thuận: 70-25
Miss
20/07/2022
Đồng Nai: 60-70
Cần Thơ: 91-59
Sóc Trăng: 41-97
Miss
19/07/2022
Bến Tre: 99-74
Vũng Tàu: 14-87
Bạc Liêu: 13-42
Win Vũng Tàu 14
18/07/2022
Hồ Chí Minh: 91-87
Đồng Tháp: 11-43
Cà Mau: 73-40
Miss
17/07/2022
Tiền Giang: 40-41
Kiên Giang: 47-39
Đà Lạt: 57-71
Miss
16/07/2022
Hồ Chí Minh: 37-58
Long An: 32-67
Bình Phước: 63-78
Hậu Giang: 82-66
Miss
15/07/2022
Vĩnh Long: 27-63
Bình Dương: 11-21
Trà Vinh: 08-36
Win Trà Vinh 08
14/07/2022
Tây Ninh: 23-17
An Giang: 81-66
Bình Thuận: 19-17
Miss
13/07/2022
Đồng Nai: 76-11
Cần Thơ: 27-38
Sóc Trăng: 59-22
Miss
12/07/2022
Bến Tre: 77-32
Vũng Tàu: 95-62
Bạc Liêu: 76-45
Win Vũng Tàu 62
11/07/2022
Hồ Chí Minh: 61-86
Đồng Tháp: 96-79
Cà Mau: 61-90
Win Hồ Chí Minh 86
10/07/2022
Tiền Giang: 14-55
Kiên Giang: 86-79
Đà Lạt: 53-89
Miss
09/07/2022
Hồ Chí Minh: 91-81
Long An: 66-24
Bình Phước: 78-19
Hậu Giang: 99-69
Miss
08/07/2022
Vĩnh Long: 13-10
Bình Dương: 93-65
Trà Vinh: 51-78
Win Trà Vinh 78
07/07/2022
Tây Ninh: 64-19
An Giang: 64-44
Bình Thuận: 95-91
Miss
06/07/2022
Đồng Nai: 97-77
Cần Thơ: 25-53
Sóc Trăng: 67-56
Miss
05/07/2022
Bến Tre: 81-58
Vũng Tàu: 85-20
Bạc Liêu: 51-82
Miss
04/07/2022
Hồ Chí Minh: 13-85
Đồng Tháp: 28-86
Cà Mau: 80-13
Miss
03/07/2022
Tiền Giang: 81-98
Kiên Giang: 37-68
Đà Lạt: 84-51
Miss
02/07/2022
Hồ Chí Minh: 13-86
Long An: 53-62
Bình Phước: 43-44
Hậu Giang: 48-93
Win Hậu Giang 93
01/07/2022
Vĩnh Long: 93-78
Bình Dương: 59-34
Trà Vinh: 66-51
Win Vĩnh Long 78
30/06/2022
Tây Ninh: 14-55
An Giang: 46-58
Bình Thuận: 50-65
Miss
29/06/2022
Đồng Nai: 62-76
Cần Thơ: 39-10
Sóc Trăng: 47-26
Miss
28/06/2022
Bến Tre: 39-16
Vũng Tàu: 24-84
Bạc Liêu: 19-11
Win Bạc Liêu 11
27/06/2022
Hồ Chí Minh: 31-74
Đồng Tháp: 48-61
Cà Mau: 22-73
Miss
26/06/2022
Tiền Giang: 68-87
Kiên Giang: 84-91
Đà Lạt: 18-33
Win Đà Lạt 33
25/06/2022
Hồ Chí Minh: 78-72
Long An: 31-44
Bình Phước: 58-13
Hậu Giang: 30-95
Win Hậu Giang 30
24/06/2022
Vĩnh Long: 99-34
Bình Dương: 92-62
Trà Vinh: 21-81
Miss
23/06/2022
Tây Ninh: 97-80
An Giang: 12-71
Bình Thuận: 41-97
Miss
22/06/2022
Đồng Nai: 45-77
Cần Thơ: 26-43
Sóc Trăng: 66-85
Win Đồng Nai 45
21/06/2022
Bến Tre: 28-52
Vũng Tàu: 59-16
Bạc Liêu: 28-59
Miss
20/06/2022
Hồ Chí Minh: 59-30
Đồng Tháp: 45-27
Cà Mau: 39-26
Win Hồ Chí Minh 59
19/06/2022
Tiền Giang: 42-92
Kiên Giang: 33-81
Đà Lạt: 13-49
Miss
18/06/2022
Hồ Chí Minh: 77-75
Long An: 95-65
Bình Phước: 36-50
Hậu Giang: 64-74
Win Bình Phước 50
17/06/2022
Vĩnh Long: 76-84
Bình Dương: 93-46
Trà Vinh: 94-52
Miss
16/06/2022
Tây Ninh: 78-85
An Giang: 68-98
Bình Thuận: 19-86
Miss
15/06/2022
Đồng Nai: 23-48
Cần Thơ: 89-96
Sóc Trăng: 18-33
Miss
14/06/2022
Bến Tre: 84-99
Vũng Tàu: 51-73
Bạc Liêu: 83-85
Miss
13/06/2022
Hồ Chí Minh: 91-27
Đồng Tháp: 13-99
Cà Mau: 50-79
Win Hồ Chí Minh 27
12/06/2022
Tiền Giang: 47-57
Kiên Giang: 60-88
Đà Lạt: 48-27
Miss
11/06/2022
Hồ Chí Minh: 50-35
Long An: 24-11
Bình Phước: 92-58
Hậu Giang: 30-12
Miss
10/06/2022
Vĩnh Long: 59-66
Bình Dương: 54-83
Trà Vinh: 19-77
Win Trà Vinh 19
09/06/2022
Tây Ninh: 30-23
An Giang: 66-26
Bình Thuận: 99-56
Win An Giang 66
08/06/2022
Đồng Nai: 78-82
Cần Thơ: 79-36
Sóc Trăng: 15-13
Win Sóc Trăng 15
07/06/2022
Bến Tre: 86-25
Vũng Tàu: 30-67
Bạc Liêu: 93-70
Miss
06/06/2022
Hồ Chí Minh: 77-94
Đồng Tháp: 73-84
Cà Mau: 71-45
Win Đồng Tháp 73
05/06/2022
Tiền Giang: 17-77
Kiên Giang: 19-72
Đà Lạt: 30-69
Win Kiên Giang 19
04/06/2022
Hồ Chí Minh: 43-13
Long An: 69-29
Bình Phước: 48-59
Hậu Giang: 26-28
Win Hậu Giang 28
03/06/2022
Vĩnh Long: 77-58
Bình Dương: 24-69
Trà Vinh: 98-12
Win Vĩnh Long 58
02/06/2022
Tây Ninh: 77-68
An Giang: 87-75
Bình Thuận: 98-32
Miss
01/06/2022
Đồng Nai: 27-98
Cần Thơ: 94-69
Sóc Trăng: 40-87
Miss
31/05/2022
Bến Tre: 88-13
Vũng Tàu: 38-89
Bạc Liêu: 84-17
Win Bến Tre 13
30/05/2022
Hồ Chí Minh: 33-24
Đồng Tháp: 42-89
Cà Mau: 70-57
Miss
29/05/2022
Tiền Giang: 85-78
Kiên Giang: 11-62
Đà Lạt: 68-24
Win Kiên Giang 62
28/05/2022
Hồ Chí Minh: 29-50
Long An: 14-90
Bình Phước: 17-22
Hậu Giang: 20-68
Win Bình Phước 22
27/05/2022
Vĩnh Long: 83-70
Bình Dương: 23-43
Trà Vinh: 84-33
Miss
26/05/2022
Tây Ninh: 87-50
An Giang: 42-56
Bình Thuận: 23-18
Win Tây Ninh 50
25/05/2022
Đồng Nai: 72-29
Cần Thơ: 73-25
Sóc Trăng: 26-87
Miss
24/05/2022
Bến Tre: 16-84
Vũng Tàu: 90-21
Bạc Liêu: 60-38
Miss
23/05/2022
Hồ Chí Minh: 30-45
Đồng Tháp: 34-63
Cà Mau: 80-10
Win Hồ Chí Minh 45
22/05/2022
Tiền Giang: 62-55
Kiên Giang: 96-65
Đà Lạt: 10-67
Miss
21/05/2022
Hồ Chí Minh: 98-93
Long An: 28-81
Bình Phước: 69-40
Hậu Giang: 84-82
Win Hồ Chí Minh 98
Win Hậu Giang 84
20/05/2022
Vĩnh Long: 54-32
Bình Dương: 25-15
Trà Vinh: 60-65
Win Vĩnh Long 32
19/05/2022
Tây Ninh: 94-53
An Giang: 43-60
Bình Thuận: 17-63
Win An Giang 60
18/05/2022
Đồng Nai: 52-83
Cần Thơ: 29-70
Sóc Trăng: 48-69
Miss
17/05/2022
Bến Tre: 28-63
Vũng Tàu: 56-65
Bạc Liêu: 44-12
Miss
16/05/2022
Hồ Chí Minh: 90-10
Đồng Tháp: 17-25
Cà Mau: 89-73
Miss
15/05/2022
Tiền Giang: 30-22
Kiên Giang: 45-80
Đà Lạt: 63-98
Win Kiên Giang 80
14/05/2022
Hồ Chí Minh: 92-58
Long An: 54-10
Bình Phước: 36-28
Hậu Giang: 75-35
Miss
13/05/2022
Vĩnh Long: 65-41
Bình Dương: 03-58
Trà Vinh: 17-86
Miss
12/05/2022
Tây Ninh: 36-57
An Giang: 51-64
Bình Thuận: 34-87
Win An Giang 51
11/05/2022
Đồng Nai: 65-21
Cần Thơ: 33-65
Sóc Trăng: 24-42
Miss
10/05/2022
Bến Tre: 08-54
Vũng Tàu: 47-56
Bạc Liêu: 06-60
Win Vũng Tàu 47
Win Bạc Liêu 06
09/05/2022
Hồ Chí Minh: 05-89
Đồng Tháp: 67-48
Cà Mau: 33-66
Win Hồ Chí Minh 89
08/05/2022
Tiền Giang: 61-39
Kiên Giang: 93-31
Đà Lạt: 97-74
Miss
07/05/2022
Hồ Chí Minh: 93-56
Long An: 64-44
Bình Phước: 35-44
Hậu Giang: 56-15
Miss
06/05/2022
Vĩnh Long: 32-90
Bình Dương: 26-88
Trà Vinh: 89-30
Win Vĩnh Long 32
05/05/2022
Tây Ninh: 33-61
An Giang: 89-64
Bình Thuận: 10-98
Win An Giang 64
04/05/2022
Đồng Nai: 14-54
Cần Thơ: 76-39
Sóc Trăng: 66-18
Miss
03/05/2022
Bến Tre: 64-85
Vũng Tàu: 51-69
Bạc Liêu: 67-44
Miss
02/05/2022
Hồ Chí Minh: 68-51
Đồng Tháp: 33-47
Cà Mau: 68-77
Miss
01/05/2022
Tiền Giang: 69-70
Kiên Giang: 82-40
Đà Lạt: 47-55
Miss
30/04/2022
Hồ Chí Minh: 17-59
Long An: 53-58
Bình Phước: 27-78
Hậu Giang: 81-47
Win Hồ Chí Minh 17
29/04/2022
Vĩnh Long: 53-12
Bình Dương: 27-68
Trà Vinh: 47-38
Miss
28/04/2022
Tây Ninh: 12-45
An Giang: 70-12
Bình Thuận: 71-47
Miss
27/04/2022
Đồng Nai: 13-18
Cần Thơ: 84-14
Sóc Trăng: 35-64
Miss
26/04/2022
Bến Tre: 95-17
Vũng Tàu: 43-28
Bạc Liêu: 83-27
Miss
25/04/2022
Hồ Chí Minh: 23-68
Đồng Tháp: 96-79
Cà Mau: 25-47
Win Đồng Tháp 96
24/04/2022
Tiền Giang: 82-73
Kiên Giang: 75-33
Đà Lạt: 39-38
Miss
23/04/2022
Hồ Chí Minh: 46-19
Long An: 27-24
Bình Phước: 80-10
Hậu Giang: 77-33
Miss
22/04/2022
Vĩnh Long: 51-16
Bình Dương: 36-56
Trà Vinh: 51-80
Miss
21/04/2022
Tây Ninh: 55-94
An Giang: 10-32
Bình Thuận: 31-79
Miss
20/04/2022
Đồng Nai: 67-87
Cần Thơ: 78-30
Sóc Trăng: 30-24
Win Cần Thơ 30
19/04/2022
Bến Tre: 88-10
Vũng Tàu: 12-96
Bạc Liêu: 26-74
Win Bạc Liêu 26
18/04/2022
Hồ Chí Minh: 24-26
Đồng Tháp: 34-89
Cà Mau: 11-16
Miss
17/04/2022
Tiền Giang: 39-69
Kiên Giang: 18-72
Đà Lạt: 80-31
Miss
16/04/2022
Hồ Chí Minh: 22-74
Long An: 92-11
Bình Phước: 57-84
Hậu Giang: 65-56
Miss
15/04/2022
Vĩnh Long: 22-13
Bình Dương: 37-13
Trà Vinh: 17-56
Miss
14/04/2022
Tây Ninh: 24-94
An Giang: 84-86
Bình Thuận: 80-71
Miss
13/04/2022
Đồng Nai: 42-10
Cần Thơ: 39-35
Sóc Trăng: 25-21
Miss
12/04/2022
Bến Tre: 22-89
Vũng Tàu: 26-92
Bạc Liêu: 19-96
Miss
11/04/2022
Hồ Chí Minh: 94-20
Đồng Tháp: 83-32
Cà Mau: 57-63
Miss
10/04/2022
Tiền Giang: 54-33
Kiên Giang: 42-28
Đà Lạt: 17-72
Miss
09/04/2022
Hồ Chí Minh: 75-76
Long An: 36-93
Bình Phước: 86-95
Hậu Giang: 26-33
Win Hồ Chí Minh 75
Win Bình Phước 86
08/04/2022
Vĩnh Long: 53-36
Bình Dương: 83-81
Trà Vinh: 48-92
Miss
07/04/2022
Tây Ninh: 48-53
An Giang: 15-51
Bình Thuận: 34-14
Win Bình Thuận 34
06/04/2022
Đồng Nai: 92-20
Cần Thơ: 75-81
Sóc Trăng: 61-52
Miss
05/04/2022
Bến Tre: 30-79
Vũng Tàu: 68-62
Bạc Liêu: 52-16
Miss
04/04/2022
Hồ Chí Minh: 89-19
Đồng Tháp: 47-68
Cà Mau: 96-97
Win Hồ Chí Minh 89
03/04/2022
Tiền Giang: 36-23
Kiên Giang: 17-83
Đà Lạt: 52-92
Win Đà Lạt 52
02/04/2022
Hồ Chí Minh: 64-08
Long An: 73-49
Bình Phước: 96-36
Hậu Giang: 80-67
Win Hồ Chí Minh 08
01/04/2022
Vĩnh Long: 43-66
Bình Dương: 26-64
Trà Vinh: 81-10
Win Trà Vinh 81

 

Kết quả
Xổ số Miền Nam
Chat Zalo: 0976.339.365


Gọi Hotline: 0976.339.365