Đề đầu đuôi miền Bắc

2.000.000 VNĐ
"Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi". Chúng tôi nỗ lực hết mình để chọn ra những con số có xác suất về cao nhất. Bạn hãy tự tin lấy số, cơ hội phát tài trong tay bạn!

LIÊN HỆ NẠP TIỀN NGAY ĐỂ NHẬN SỐ!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH hoặc Hotline
0976339365
0976339365
Thống Kê
Đề đầu đuôi miền Bắc
NGÀY ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
Hôm nay
04/09/2022 Đầu 2, Đuôi 6 Miss
03/09/2022 Đầu 9, Đuôi 5 Miss
02/09/2022 Đầu 0, Đuôi 2 Miss
01/09/2022 Đầu 3, Đuôi 8 Win Đuôi 8
31/08/2022 Đầu 7, Đuôi 0 Miss
30/08/2022 Đầu 5, Đuôi 5 Win Đầu 5, Đuôi 5
29/08/2022 Đầu 0, Đuôi 7 Miss
28/08/2022 Đầu 0, Đuôi 2 Miss
27/08/2022 Đầu 1Đuôi 7 Win Đầu 1, Đuôi 7
26/08/2022 Đầu 9, Đuôi 0 Miss
25/08/2022 Đầu 6, Đuôi 9 Miss
24/08/2022 Đầu 1, Đuôi 6 Miss
23/08/2022 Đầu 6, Đuôi 7 Win Đuôi 7
22/08/2022 Đầu 3, Đuôi 7 Miss
21/08/2022 Đầu 3, Đuôi 7 Miss
20/08/2022 Đầu 1, Đuôi 3 Win Đầu 1
19/08/2022 Đầu 5, Đuôi 7 Miss
18/08/2022 Đầu 2, Đuôi 4 Miss
17/08/2022 Đầu 8, Đuôi 6 Win Đầu 8
16/08/2022 Đầu 1, Đuôi 4 Win Đuôi 4
15/08/2022 Đầu 7, Đuôi 7 Win Đuôi 7
14/08/2022 Đầu 1, Đuôi 1 Win Đầu 1
13/08/2022 Đầu 0, Đuôi 0 Win Đầu 0
12/08/2022 Đầu 7, Đuôi 3 Win Đầu 7
11/08/2022 Đầu 9, Đuôi 2 Win Đuôi 2
10/08/2022 Đầu 8, Đuôi 5 Miss
09/08/2022 Đầu 8, Đuôi 0 Win Đầu 8, Đuôi 0
08/08/2022 Đầu 2, Đuôi 1 Win Đầu 2, Đuôi 1
07/08/2022 Đầu 9, Đuôi 9 Win Đầu 9
06/08/2022 Đầu 7, Đuôi 8 Win Đầu 7
05/08/2022 Đầu 4, Đuôi 0 Miss
04/08/2022 Đầu 3, Đuôi 2 Win Đuôi 2
03/08/2022 Đầu 8, Đuôi 8 Win Đầu 8
02/08/2022 Đầu 1, Đuôi 0 Miss
01/08/2022 Đầu 6, Đuôi 8 Miss
31/07/2022 Đầu 6, Đuôi 5 Win Đầu 6
30/07/2022 Đầu 5, Đuôi 9 Win Đuôi 9
29/07/2022 Đầu 0, Đuôi 6 Win Đầu 0
28/07/2022 Đầu 5, Đuôi 8 Miss
27/07/2022 Đầu 5, Đuôi 9 Win Đầu 5
26/07/2022 Đầu 6, Đuôi 9 Miss
25/07/2022 Đầu 5, Đuôi 2 Win Đuôi 2
24/07/2022 Đầu 8, Đuôi 6 Miss
23/07/2022 Đầu 6, Đuôi 1 Win Đầu 6, Đuôi 1
22/07/2022 Đầu 3, Đuôi 7 Miss
21/07/2022 Đầu 0, Đuôi 5 Win Đầu 0
20/07/2022 Đầu 3, Đuôi 2 Miss
19/07/2022 Đầu 9, Đuôi 1 Win Đầu 9
18/07/2022 Đầu 1, Đuôi 1 Win Đầu 1
17/07/2022 Đầu 0, Đuôi 1 Miss
16/07/2022 Đầu 1, Đuôi 3 Miss
15/07/2022 Đầu 1, Đuôi 5 Win Đầu 1
14/07/2022 Đầu 1, Đuôi 2 Miss
13/07/2022 Đầu 5, Đuôi 5 Win Đầu 5, Đuôi 5
12/07/2022 Đầu 5, Đuôi 1 Win Đầu 5, Đuôi 1
11/07/2022 Đầu 8, Đuôi 0 Miss
10/07/2022 Đầu 7, Đuôi 7 Win Đầu 7
09/07/2022 Đầu 8, Đuôi 5 Win Đuôi 5
08/07/2022 Đầu 4, Đuôi 4 Win Đuôi 4
07/07/2022 Đầu 7, Đuôi 0 Miss
06/07/2022 Đầu 9, Đuôi 5 Win Đầu 9
05/07/2022 Đầu 6, Đuôi 0 Miss
04/07/2022 Đầu 3, Đuôi 9 Win Đầu 3, Đuôi 9
03/07/2022 Đầu 0, Đuôi 0 Win Đuôi 0
02/07/2022 Đầu 4, Đuôi 4 Win Đuôi 4
01/07/2022 Đầu 5, Đuôi 5 Miss
30/06/2022 Đầu 3, Đuôi 9 Win Đầu 3, Đuôi 9
29/06/2022 Đầu 9, Đuôi 2 Win Đầu 9, Đuôi 2
28/06/2022 Đầu 4, Đuôi 4 Win Đầu 4
27/06/2022 Đầu 1, Đuôi 7 Miss
26/06/2022 Đầu 7, Đuôi 1 Win Đầu 7
25/06/2022 Đầu 8, Đuôi 8 Win Đuôi 8
24/06/2022 Đầu 7, Đuôi 7 Win Đầu 7, Đuôi 7
23/06/2022 Đầu 5, Đuôi 0 Win Đuôi 0
22/06/2022 Đầu 6, Đuôi 6 Win Đuôi 6
21/06/2022 Đầu 4, Đuôi 8 Miss
20/06/2022 Đầu 8, Đuôi 0 Miss
19/06/2022 Đầu 4, Đuôi 9 Win Đầu 4, Đuôi 9
18/06/2022 Đầu 5, Đuôi 0 Win Đuôi 0
17/06/2022 Đầu 4, Đuôi 4 Win Đuôi 4
16/06/2022 Đầu 2, Đuôi 4 Win Đầu 2, Đuôi 4
15/06/2022 Đầu 7, Đuôi 6 Win Đuôi 6
14/06/2022 Đầu 5, Đuôi 1 Miss
13/06/2022 Đầu 0, Đuôi 4 Miss
12/06/2022 Đầu 1, Đuôi 7 Win Đầu 1
11/06/2022 Đầu 2, Đuôi 2 Win Đầu 2
10/06/2022 Đầu 9, Đuôi 9 Win Đầu 9
09/06/2022 Đầu 3, Đuôi 8 Miss
08/06/2022 Đầu 6, Đuôi 7 Win Đuôi 7
07/06/2022 Đầu 2, Đuôi 6 Win Đầu 2
06/06/2022 Đầu 4, Đuôi 4 Win Đuôi 4
05/06/2022 Đầu 7, Đuôi 9 Win Đầu 7, Đuôi 9
04/06/2022 Đầu 3, Đuôi 3 Win Đầu 3
03/06/2022 Đầu 5, Đuôi 2 Win Đuôi 2
02/06/2022 Đầu 6, Đuôi 8 Win Đầu 6, Đuôi 8
01/06/2022 Đầu 8, Đuôi 1 Miss
31/05/2022 Đầu 2, Đuôi 2 Win Đầu 2
30/05/2022 Đầu 4, Đuôi 2 Win Đuôi 2
29/05/2022 Đầu 5, Đuôi 4 Win Đầu 5, Đuôi 4
28/05/2022 Đầu 8, Đuôi 8 Win Đuôi 8
27/05/2022 Đầu 6, Đuôi 6 Win Đầu 6
26/05/2022 Đầu 7, Đuôi 7 Win Đuôi 7
25/05/2022 Đầu 9, Đuôi 9 Win Đuôi 9
24/05/2022 Đầu 6, Đuôi 8 Win Đuôi 8
23/05/2022 Đầu 1, Đuôi 3 Win Đầu 1, Đuôi 3
22/05/2022 Đầu 4, Đuôi 7 Win Đầu 4, Đuôi 7
21/05/2022 Đầu 5, Đuôi 5 Miss
20/05/2022 Đầu 9, Đuôi 5 Win Đầu 9, Đuôi 5
19/05/2022 Đầu 8, Đuôi 8 Win Đuôi 8
18/05/2022 Đầu 2, Đuôi 9 Win Đuôi 9
17/05/2022 Đầu 6, Đuôi 2 Miss
16/05/2022 Đầu 3, Đuôi 3 Win Đầu 3
15/05/2022 Đầu 4, Đuôi 4 Win Đầu 4
14/05/2022 Đầu 0, Đuôi 5 Win Đuôi 5
13/05/2022 Đầu 6, Đuôi 3 Miss
12/05/2022 Đầu 6, Đuôi 5 Win Đầu 6, Đuôi 5
11/05/2022 Đầu 4, Đuôi 4 Win Đuôi 4
10/05/2022 Đầu 2, Đuôi 6 Win Đuôi 6
09/05/2022 Đầu 5, Đuôi 5 Win Đầu 5
08/05/2022 Đầu 3, Đuôi 9 Win Đầu 3, Đuôi 9
07/05/2022 Đầu 8, Đuôi 2 Miss
06/05/2022 Đầu 6, Đuôi 6 Win Đuôi 6
05/05/2022 Đầu 1, Đuôi 1 Miss
04/05/2022 Đầu 8, Đuôi 8 Miss
03/05/2022 Đầu 4, Đuôi 4 Win Đầu 4
02/05/2022 Đầu 8, Đuôi 9 Win Đuôi 9
01/05/2022 Đầu 8, Đuôi 6 Miss
30/04/2022 Đầu 5, Đuôi 5 Miss
29/04/2022 Đầu 6, Đuôi 8 Miss
28/04/2022 Đầu 0, Đuôi 8 Win Đầu 0
27/04/2022 Đầu 4, Đuôi 3 Win Đầu 4
26/04/2022 Đầu 3, Đuôi 2 Miss
25/04/2022 Đầu 1, Đuôi 1 Miss
24/04/2022 Đầu 5, Đuôi 8 Miss
23/04/2022 Đầu 4, Đuôi 8 Win Đuôi 8
22/04/2022 Đầu 9, Đuôi 2 Win Đầu 9
21/04/2022 Đầu 8, Đuôi 1 Win Đuôi 1
20/04/2022 Đầu 9, Đuôi 6 Miss
19/04/2022 Đầu 1, Đuôi 4 Win Đuôi 4
18/04/2022 Đầu 3, Đuôi 8 Win Đầu 3
17/04/2022 Đầu 7, Đuôi 5 Miss
16/04/2022 Đầu 2, Đuôi 9 Miss
15/04/2022 Đầu 4, Đuôi 3 Win Đầu 4
14/04/2022 Đầu 8, Đuôi 5 Miss
13/04/2022 Đầu 1, Đuôi 6 Miss
12/04/2022 Đầu 2, Đuôi 7 Miss
11/04/2022 Đầu 1, Đuôi 7 Win Đầu 1, Đuôi 7
10/04/2022 Đầu 2, Đuôi 0 Miss
09/04/2022 Đầu 2, Đuôi 0 Miss
08/04/2022 Đầu 6, Đuôi 6 Win Đầu 6
07/04/2022 Đầu 1, Đuôi 3 Miss
06/04/2022 Đầu 0, Đuôi 9 Miss
05/04/2022 Đầu 6, Đuôi 2 Miss
04/04/2022 Đầu 6, Đuôi 6 Miss
03/04/2022 Đầu 6, Đuôi 5 Win Đầu 6
02/04/2022 Đầu 2, Đuôi 4 Miss
01/04/2022 Đầu 0, Đuôi 5 Win Đầu 0

 

Kết quả
Xổ số Miền Bắc
Chat Zalo: 0976.339.365


Gọi Hotline: 0976.339.365