Cặp xỉu chủ miền Trung

6.000.000 VNĐ
"Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi". Chúng tôi nỗ lực hết mình để chọn ra những con số có xác suất về cao nhất. Bạn hãy tự tin lấy số, cơ hội phát tài trong tay bạn!

LIÊN HỆ NẠP TIỀN NGAY ĐỂ NHẬN SỐ!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH hoặc Hotline
0976339365
0976339365
Thống Kê
Cặp xỉu chủ miền Trung
Ngày
Cặp xỉu chủ miền Trung
Kết quả
Hôm nay
04/09/2022
Kon Tum: 800-952
Khánh Hòa: 820-735
Thừa Thiên Huế: 915-133
Win Thừa Thiên Huế 915
03/09/2022
Đà Nẵng: 516-388
Quảng Ngãi: 545-179
Đắk Nông: 640-597
Win Đà Nẵng 388
02/09/2022
Gia Lai: 836-371
Ninh Thuận: 698-407
Miss
01/09/2022
Bình Định: 731-933
Quảng Trị: 947-674
Quảng Bình: 214-129
Miss
31/08/2022
Đà Nẵng: 253-571
Khánh Hòa: 237-103
Win Đà Nẵng 253
30/08/2022
Đắk Lắk: 207-789
Quảng Nam: 491-656
Miss
29/08/2022
Thừa Thiên Huế: 764-086
Phú Yên: 517-873
Win Thừa Thiên Huế 086
28/08/2022
Kon Tum: 931-710
Khánh Hòa: 944-749
Thừa Thiên Huế: 933-285
Miss
27/08/2022
Đà Nẵng: 586-233
Quảng Ngãi: 240-570
Đắk Nông: 993-408
Miss
26/08/2022
Gia Lai: 639-719
Ninh Thuận: 950-634
Win Ninh Thuận 950
25/08/2022
Bình Định: 463-656
Quảng Trị: 780-201
Quảng Bình: 475-767
Win Quảng Bình 767
24/08/2022
Đà Nẵng: 236-678
Khánh Hòa: 408-527
Win Đà Nẵng 678
Win Khánh Hòa 527
23/08/2022
Đắk Lắk: 938-412
Quảng Nam: 724-149
Win Đắk Lắk 938
22/08/2022
Thừa Thiên Huế: 579-361
Phú Yên: 941-703
Miss
21/08/2022
Kon Tum: 456-980
Khánh Hòa: 929-483
Thừa Thiên Huế: 346-855
Win Khánh Hòa 483
20/08/2022
Đà Nẵng: 798-993
Quảng Ngãi: 430-257
Đắk Nông: 387-299
Miss
19/08/2022
Gia Lai: 258-875
Ninh Thuận: 504-448
Miss
18/08/2022
Bình Định: 986-950
Quảng Trị: 147-410
Quảng Bình: 718-877
Win Bình Định 986
17/08/2022
Đà Nẵng: 332-635
Khánh Hòa: 407-775
Miss
16/08/2022
Đắk Lắk: 185-707
Quảng Nam: 341-616
Miss
15/08/2022
Thừa Thiên Huế: 754-346
Phú Yên: 983-889
Win Thừa Thiên Huế 346
14/08/2022
Kon Tum: 493-154
Khánh Hòa: 805-423
Thừa Thiên Huế: 310-805
Miss
13/08/2022
Đà Nẵng: 387-344
Quảng Ngãi: 168-235
Đắk Nông: 970-658
Win Đà Nẵng 387
12/08/2022
Gia Lai: 644-315
Ninh Thuận: 981-624
Miss
11/08/2022
Bình Định: 722-536
Quảng Trị: 415-934
Quảng Bình: 856-487
Miss
10/08/2022
Đà Nẵng: 831-683
Khánh Hòa: 623-575
Win Khánh Hòa 623
09/08/2022
Đắk Lắk: 362-248
Quảng Nam: 777-948
Miss
08/08/2022
Thừa Thiên Huế: 505-253
Phú Yên: 293-901
Miss
07/08/2022
Kon Tum: 088-707
Khánh Hòa: 207-122
Thừa Thiên Huế: 617-911
Miss
06/08/2022
Đà Nẵng: 920-747
Quảng Ngãi: 325-685
Đắk Nông: 985-507
Win Đà Nẵng 920
Win Quảng ngãi 325
05/08/2022
Gia Lai: 835-417
Ninh Thuận: 190-785
Miss
04/08/2022
Bình Định: 787-378
Quảng Trị: 575-178
Quảng Bình: 187-833
Miss
03/08/2022
Đà Nẵng: 858-360
Khánh Hòa: 636-110
Miss
02/08/2022
Đắk Lắk: 387-702
Quảng Nam: 737-689
Miss
01/08/2022
Thừa Thiên Huế: 132-107
Phú Yên: 269-823
Miss
31/07/2022
Kon Tum: 191-393
Khánh Hòa: 917-236
Thừa Thiên Huế: 364-707
Win Kon Tum 191
30/07/2022
Đà Nẵng: 289-944
Quảng Ngãi: 420-931
Đắk Nông: 820-448
Miss
29/07/2022
Gia Lai: 377-926
Ninh Thuận: 494-450
Win Gia Lai 926
28/07/2022
Bình Định: 402-259
Quảng Trị: 432-613
Quảng Bình: 819-571
Miss
27/07/2022
Đà Nẵng: 662-827
Khánh Hòa: 897-125
Win Khánh Hòa 897
26/07/2022
Đắk Lắk: 343-958
Quảng Nam: 614-673
Miss
25/07/2022
Thừa Thiên Huế: 946-696
Phú Yên: 720-235
Win Thừa Thiên Huế 696
24/07/2022
Kon Tum: 317-401
Khánh Hòa: 674-888
Thừa Thiên Huế: 781-921
Miss
23/07/2022
Đà Nẵng: 553-616
Quảng Ngãi: 603-995
Đắk Nông: 880-807
Win Đà Nẵng 616
22/07/2022
Gia Lai: 199-756
Ninh Thuận: 837-758
Miss
21/07/2022
Bình Định: 253-920
Quảng Trị: 651-919
Quảng Bình: 109-512
Miss
20/07/2022
Đà Nẵng: 946-873
Khánh Hòa: 327-962
Miss
19/07/2022
Đắk Lắk: 168-973
Quảng Nam: 864-682
Miss
18/07/2022
Thừa Thiên Huế: 738-569
Phú Yên: 779-116
Miss
17/07/2022
Kon Tum: 154-296
Khánh Hòa: 499-894
Thừa Thiên Huế: 970-708
Win Thừa Thiên Huế 708
16/07/2022
Đà Nẵng: 735-237
Quảng Ngãi: 427-943
Đắk Nông: 104-697
Miss
15/07/2022
Gia Lai: 887-459
Ninh Thuận: 838-976
Win Ninh Thuận 976
14/07/2022
Bình Định: 468-921
Quảng Trị: 317-947
Quảng Bình: 529-518
Miss
13/07/2022
Đà Nẵng: 234-120
Khánh Hòa: 773-314
Miss
12/07/2022
Đắk Lắk: 704-380
Quảng Nam: 401-338
Win Đắk Lắk 380
11/07/2022
Thừa Thiên Huế: 181-367
Phú Yên: 823-576
Miss
10/07/2022
Kon Tum: 090-772
Khánh Hòa: 695-336
Thừa Thiên Huế: 161-375
Win Kon Tum 090
09/07/2022
Đà Nẵng: 453-277
Quảng Ngãi: 658-562
Đắk Nông: 198-410
Miss
08/07/2022
Gia Lai: 972-559
Ninh Thuận: 717-393
Miss
07/07/2022
Bình Định: 753-748
Quảng Trị: 264-234
Quảng Bình: 945-156
Win Quảng Trị 234
06/07/2022
Đà Nẵng: 120-608
Khánh Hòa: 102-367
Miss
05/07/2022
Đắk Lắk: 588-166
Quảng Nam: 989-955
Win Đắk Lắk 588
04/07/2022
Thừa Thiên Huế: 454-236
Phú Yên: 255-183
Miss
03/07/2022
Kon Tum: 550-799
Khánh Hòa: 431-462
Thừa Thiên Huế: 658-831
Miss
02/07/2022
Đà Nẵng: 642-989
Quảng Ngãi: 979-427
Đắk Nông: 215-159
Win Đà Nẵng 642
01/07/2022
Gia Lai: 898-250
Ninh Thuận: 632-373
Win Ninh Thuận 373
30/06/2022
Bình Định: 979-338
Quảng Trị: 112-556
Quảng Bình: 265-401
Win Quảng Bình 265
29/06/2022
Đà Nẵng: 264-831
Khánh Hòa: 689-294
Miss
28/06/2022
Đắk Lắk: 852-499
Quảng Nam: 564-690
Miss
27/06/2022
Thừa Thiên Huế: 733-538
Phú Yên: 987-950
Miss
26/06/2022
Kon Tum: 345-290
Khánh Hòa: 611-383
Thừa Thiên Huế: 143-967
Win Kon Tum 345
25/06/2022
Đà Nẵng: 604-823
Quảng Ngãi: 991-642
Đắk Nông: 461-258
Miss
24/06/2022
Gia Lai: 916-162
Ninh Thuận: 448-692
Win Ninh Thuận 448
23/06/2022
Bình Định: 422-608
Quảng Trị: 125-312
Quảng Bình: 145-513
Miss
22/06/2022
Đà Nẵng: 755-446
Khánh Hòa: 862-153
Win Khánh Hòa 153
21/06/2022
Đắk Lắk: 875-637
Quảng Nam: 466-258
Miss
20/06/2022
Thừa Thiên Huế: 733-317
Phú Yên: 430-549
Miss
19/06/2022
Kon Tum: 881-308
Khánh Hòa: 683-138
Thừa Thiên Huế: 875-412
Win Thừa Thiên Huế 412
18/06/2022
Đà Nẵng: 263-630
Quảng Ngãi: 807-135
Đắk Nông: 322-997
Miss
17/06/2022
Gia Lai: 646-936
Ninh Thuận: 372-441
Win Gia Lai 646
16/06/2022
Bình Định: 596-268
Quảng Trị: 255-715
Quảng Bình: 268-958
Miss
15/06/2022
Đà Nẵng: 935-549
Khánh Hòa: 765-256
Win Khánh Hòa 256
14/06/2022
Đắk Lắk: 690-854
Quảng Nam: 972-399
Win Đắk Lắk 690
13/06/2022
Thừa Thiên Huế: 786-999
Phú Yên: 804-792
Miss
12/06/2022
Kon Tum: 979-186
Khánh Hòa: 402-918
Thừa Thiên Huế: 737-734
Miss
11/06/2022
Đà Nẵng: 607-986
Quảng Ngãi: 757-535
Đắk Nông: 850-262
Miss
10/06/2022
Gia Lai: 277-749
Ninh Thuận: 783-819
Win Gia Lai 277
09/06/2022
Bình Định: 495-936
Quảng Trị: 410-952
Quảng Bình: 659-104
Miss
08/06/2022
Đà Nẵng: 251-957
Khánh Hòa: 452-180
Miss
07/06/2022
Đắk Lắk: 101-301
Quảng Nam: 316-841
Miss
06/06/2022
Thừa Thiên Huế: 960-222
Phú Yên: 922-659
Win Thừa Thiên Huế 222
05/06/2022
Kon Tum: 162-510
Khánh Hòa: 207-640
Thừa Thiên Huế: 709-265
Miss
04/06/2022
Đà Nẵng: 574-128
Quảng Ngãi: 336-476
Đắk Nông: 381-557
Miss
03/06/2022
Gia Lai: 775-690
Ninh Thuận: 654-431
Miss
02/06/2022
Bình Định: 891-380
Quảng Trị: 470-808
Quảng Bình: 257-832
Win Quảng Bình 257
01/06/2022
Đà Nẵng: 150-919
Khánh Hòa: 212-171
Win Khánh Hòa 212
31/05/2022
Đắk Lắk: 650-977
Quảng Nam: 630-975
Miss
30/05/2022
Thừa Thiên Huế: 819-380
Phú Yên: 682-882
Win Phú Yên 882
29/05/2022
Kon Tum: 256-350
Khánh Hòa: 264-272
Thừa Thiên Huế: 266-184
Win Khánh Hòa 272
28/05/2022
Đà Nẵng: 185-883
Quảng Ngãi: 582-101
Đắk Nông: 834-354
Miss
27/05/2022
Gia Lai: 842-639
Ninh Thuận: 812-146
Miss
26/05/2022
Bình Định: 636-999
Quảng Trị: 118-951
Quảng Bình: 250-254
Miss
25/05/2022
Đà Nẵng: 655-820
Khánh Hòa: 443-148
Win Đà Nẵng 820
24/05/2022
Đắk Lắk: 894-797
Quảng Nam: 978-988
Miss
23/05/2022
Thừa Thiên Huế: 698-358
Phú Yên: 260-131
Win Phú Yên 131
22/05/2022
Kon Tum: 620-679
Khánh Hòa: 849-805
Thừa Thiên Huế: 559-525
Miss
21/05/2022
Đà Nẵng: 965-527
Quảng Ngãi: 104-131
Đắk Nông: 106-965
Miss
20/05/2022
Gia Lai: 630-141
Ninh Thuận: 290-592
Miss
19/05/2022
Bình Định: 190-572
Quảng Trị: 795-287
Quảng Bình: 644-028
Win Quảng Bình 028
18/05/2022
Đà Nẵng: 692-420
Khánh Hòa: 223-556
Miss
17/05/2022
Đắk Lắk: 727-329
Quảng Nam: 208-886
Miss
16/05/2022
Thừa Thiên Huế: 672-316
Phú Yên: 840-270
Win Thừa Thiên Huế 316
15/05/2022
Kon Tum: 416-793
Khánh Hòa: 164-627
Thừa Thiên Huế: 181-580
Win Khánh Hòa 627
14/05/2022
Đà Nẵng: 202-872
Quảng Ngãi: 297-213
Đắk Nông: 920-503
Win Đắk Nông 920
13/05/2022
Gia Lai: 317-717
Ninh Thuận: 305-530
Miss
12/05/2022
Bình Định: 647-236
Quảng Trị: 873-573
Quảng Bình: 804-480
Win Quảng Trị 573
Win Quảng Bình 480
11/05/2022
Đà Nẵng: 588-474
Khánh Hòa: 360-674
Miss
10/05/2022
Đắk Lắk: 353-355
Quảng Nam: 252-522
Miss
09/05/2022
Thừa Thiên Huế: 572-809
Phú Yên: 493-089
Win Thừa Thiên Huế 572
Win Phú Yên 089
08/05/2022
Kon Tum: 773-363
Khánh Hòa: 140-167
Thừa Thiên Huế: 324-913
Miss
07/05/2022
Đà Nẵng: 168-462
Quảng Ngãi: 106-267
Đắk Nông: 420-767
Miss
06/05/2022
Gia Lai: 904-339
Ninh Thuận: 481-384
Miss
05/05/2022
Bình Định: 224-287
Quảng Trị: 532-942
Quảng Bình: 618-989
Win Bình Định 287
04/05/2022
Đà Nẵng: 708-961
Khánh Hòa: 764-136
Miss
03/05/2022
Đắk Lắk: 257-533
Quảng Nam: 203-525
Miss
02/05/2022
Thừa Thiên Huế: 428-381
Phú Yên: 900-588
Miss
01/05/2022
Kon Tum: 719-474
Khánh Hòa: 823-838
Thừa Thiên Huế: 498-183
Miss
30/04/2022
Đà Nẵng: 936-432
Quảng Ngãi: 321-434
Đắk Nông: 133-280
Miss
29/04/2022
Gia Lai: 767-595
Ninh Thuận: 738-987
Miss
28/04/2022
Bình Định: 193-156
Quảng Trị: 192-219
Quảng Bình: 761-801
Win Quảng Bình 761
27/04/2022
Đà Nẵng: 832-376
Khánh Hòa: 641-735
Miss
26/04/2022
Đắk Lắk: 447-417
Quảng Nam: 464-564
Win Đắk Lắk 417
25/04/2022
Thừa Thiên Huế: 843-230
Phú Yên: 806-576
Miss
24/04/2022
Kon Tum: 148-209
Khánh Hòa: 398-387
Thừa Thiên Huế: 170-202
Win Kon Tum 209
23/04/2022
Đà Nẵng: 277-727
Quảng Ngãi: 561-117
Đắk Nông: 490-967
Miss
22/04/2022
Gia Lai: 992-170
Ninh Thuận: 920-483
Miss
21/04/2022
Bình Định: 987-361
Quảng Trị: 216-899
Quảng Bình: 800-587
Miss
20/04/2022
Đà Nẵng: 272-795
Khánh Hòa: 847-674
Miss
19/04/2022
Đắk Lắk: 612-489
Quảng Nam: 942-863
Miss
18/04/2022
Thừa Thiên Huế: 493-559
Phú Yên: 240-678
Miss
17/04/2022
Kon Tum: 738-979
Khánh Hòa: 982-624
Thừa Thiên Huế: 189-538
Win Khánh Hòa 624
16/04/2022
Đà Nẵng: 831-714
Quảng Ngãi: 919-643
Đắk Nông: 107-579
Win Quảng Ngãi 643
15/04/2022
Gia Lai: 064-848
Ninh Thuận: 268-376
Win Gia Lai 064
14/04/2022
Bình Định: 707-369
Quảng Trị: 621-571
Quảng Bình: 793-739
Miss
13/04/2022
Đà Nẵng: 461-323
Khánh Hòa: 214-452
Miss
12/04/2022
Đắk Lắk: 128-853
Quảng Nam: 782-770
Miss
11/04/2022
Thừa Thiên Huế: 130-979
Phú Yên: 326-680
Miss
10/04/2022
Kon Tum: 399-778
Khánh Hòa: 855-274
Thừa Thiên Huế: 428-790
Miss
09/04/2022
Đà Nẵng: 187-541
Quảng Ngãi: 668-698
Đắk Nông: 467-115
Miss
08/04/2022
Gia Lai: 459-168
Ninh Thuận: 620-858
Miss
07/04/2022
Bình Định: 932-230
Quảng Trị: 375-220
Quảng Bình: 678-191
Miss
06/04/2022
Đà Nẵng: 393-259
Khánh Hòa: 535-611
Miss
05/04/2022
Đắk Lắk: 776-609
Quảng Nam: 612-914
Miss
04/04/2022
Thừa Thiên Huế: 257-633
Phú Yên: 226-529
Miss
03/04/2022
Kon Tum: 364-371
Khánh Hòa: 288-962
Thừa Thiên Huế: 270-289
Miss
02/04/2022
Đà Nẵng: 533-216
Quảng Ngãi: 818-155
Đắk Nông: 863-876
Miss
01/04/2022
Gia Lai: 219-567
Ninh Thuận: 226-225
Win Ninh Thuận 225

 

Kết quả
Xổ số Miền Trung
Chat Zalo: 0976.339.365


Gọi Hotline: 0976.339.365