Cặp xỉu chủ miền Nam

7.000.000 VNĐ
"Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi". Chúng tôi nỗ lực hết mình để chọn ra những con số có xác suất về cao nhất. Bạn hãy tự tin lấy số, cơ hội phát tài trong tay bạn!

LIÊN HỆ NẠP TIỀN NGAY ĐỂ NHẬN SỐ!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH hoặc Hotline
0976339365
0976339365
Thống Kê
Cặp xỉu chủ miền Nam
Ngày
Cặp xỉu chủ miền Nam
Kết quả
Hôm nay
08/08/2022
Hồ Chí Minh: 944-449
Đồng Tháp: 421-919
Cà Mau: 283-363
Win Hồ Chí Minh: 944
07/08/2022
Tiền Giang: 962-541
Kiên Giang: 666-975
Đà Lạt: 899-516
Miss
06/08/2022
Hồ Chí Minh: 210-134
Long An: 987-136
Bình Phước: 808-260
Hậu Giang: 177-944
Win Bình Phước 808
05/08/2022
Vĩnh Long: 923-118
Bình Dương: 507-117
Trà Vinh: 403-669
Miss
04/08/2022
Tây Ninh: 961-736
An Giang: 274-580
Bình Thuận: 798-707
Miss
03/08/2022
Đồng Nai: 469-529
Cần Thơ: 401-200
Sóc Trăng: 637-559
Miss
02/08/2022
Bến Tre: 132-687
Vũng Tàu: 556-308
Bạc Liêu: 391-270
Win Bến Tre 132
01/08/2022
Hồ Chí Minh: 917-751
Đồng Tháp: 525-367
Cà Mau: 181-301
Win Đồng Tháp 367
31/07/2022
Tiền Giang: 249-814
Kiên Giang: 379-261
Đà Lạt: 425-424
Miss
30/07/2022
Hồ Chí Minh: 127-175
Long An: 798-897
Bình Phước: 611-827
Hậu Giang: 684-807
Miss
29/07/2022
Vĩnh Long: 207-827
Bình Dương: 989-516
Trà Vinh: 575-998
Win Trà Vinh 998
28/07/2022
Tây Ninh: 325-329
An Giang: 909-407
Bình Thuận: 207-184
Miss
27/07/2022
Đồng Nai: 874-853
Cần Thơ: 773-974
Sóc Trăng: 451-312
Win Đồng Nai 874
26/07/2022
Bến Tre: 520-455
Vũng Tàu: 420-395
Bạc Liêu: 179-157
Win Bến Tre 455
25/07/2022
Hồ Chí Minh: 717-347
Đồng Tháp: 356-683
Cà Mau: 574-229
Miss
24/07/2022
Tiền Giang: 887-122
Kiên Giang: 363-909
Đà Lạt: 622-934
Miss
23/07/2022
Hồ Chí Minh: 996-874
Long An: 212-328
Bình Phước: 664-400
Hậu Giang: 156-771
Miss
22/07/2022
Vĩnh Long: 660-950
Bình Dương: 320-986
Trà Vinh: 155-244
Miss
21/07/2022
Tây Ninh: 745-247
An Giang: 251-478
Bình Thuận: 797-710
Miss
20/07/2022
Đồng Nai: 253-480
Cần Thơ: 377-411
Sóc Trăng: 827-521
Win Cần Thơ 411
19/07/2022
Bến Tre: 495-490
Vũng Tàu: 408-014
Bạc Liêu: 200-326
Win Vũng Tàu 014
18/07/2022
Hồ Chí Minh: 625-939
Đồng Tháp: 643-926
Cà Mau: 223-655
Miss
17/07/2022
Tiền Giang: 665-428
Kiên Giang: 107-350
Đà Lạt: 528-893
Miss
16/07/2022
Hồ Chí Minh: 201-463
Long An: 233-749
Bình Phước: 354-710
Hậu Giang: 740-918
Win Long An 233
15/07/2022
Vĩnh Long: 265-990
Bình Dương: 878-959
Trà Vinh: 408-221
Win Trà Vinh 408
14/07/2022
Tây Ninh: 338-506
An Giang: 153-295
Bình Thuận: 784-424
Miss
13/07/2022
Đồng Nai: 325-499
Cần Thơ: 934-287
Sóc Trăng: 404-274
Miss
12/07/2022
Bến Tre: 698-581
Vũng Tàu: 201-319
Bạc Liêu: 234-655
Miss
11/07/2022
Hồ Chí Minh: 607-845
Đồng Tháp: 203-279
Cà Mau: 847-406
Miss
10/07/2022
Tiền Giang: 282-504
Kiên Giang: 427-206
Đà Lạt: 568-599
Miss
09/07/2022
Hồ Chí Minh: 399-439
Long An: 307-264
Bình Phước: 585-837
Hậu Giang: 964-192
Win Hồ Chí Minh 439
08/07/2022
Vĩnh Long: 535-201
Bình Dương: 715-973
Trà Vinh: 802-897
Miss
07/07/2022
Tây Ninh: 979-724
An Giang: 342-870
Bình Thuận: 951-977
Win An Giang 870
06/07/2022
Đồng Nai: 710-226
Cần Thơ: 266-777
Sóc Trăng: 669-429
Win Đồng Nai 226
05/07/2022
Bến Tre: 237-064
Vũng Tàu: 450-184
Bạc Liêu: 559-807
Win Bến Tre 064
04/07/2022
Hồ Chí Minh: 629-957
Đồng Tháp: 918-163
Cà Mau: 196-295
Miss
03/07/2022
Tiền Giang: 710-653
Kiên Giang: 379-586
Đà Lạt: 433-155
Win Tiền Giang 710
02/07/2022
Hồ Chí Minh: 138-825
Long An: 363-334
Bình Phước: 986-355
Hậu Giang: 680-711
Miss
01/07/2022
Vĩnh Long: 419-707
Bình Dương: 905-421
Trà Vinh: 394-841
Win Bình Dương 421
30/06/2022
Tây Ninh: 656-790
An Giang: 413-373
Bình Thuận: 318-504
Win An Giang 373
29/06/2022
Đồng Nai: 923-643
Cần Thơ: 691-914
Sóc Trăng: 389-657
Miss
28/06/2022
Bến Tre: 772-316
Vũng Tàu: 726-113
Bạc Liêu: 401-283
Miss
27/06/2022
Hồ Chí Minh: 887-219
Đồng Tháp: 882-443
Cà Mau: 278-372
Miss
26/06/2022
Tiền Giang: 179-254
Kiên Giang: 721-360
Đà Lạt: 238-913
Miss
25/06/2022
Hồ Chí Minh: 361-583
Long An: 353-800
Bình Phước: 320-814
Hậu Giang: 345-130
Win Hậu Giang 130
24/06/2022
Vĩnh Long: 125-833
Bình Dương: 879-894
Trà Vinh: 459-690
Miss
23/06/2022
Tây Ninh: 291-878
An Giang: 246-410
Bình Thuận: 339-437
Miss
22/06/2022
Đồng Nai: 145-658
Cần Thơ: 843-734
Sóc Trăng: 730-826
Win Đồng Nai 145
21/06/2022
Bến Tre: 740-192
Vũng Tàu: 998-952
Bạc Liêu: 959-770
Miss
20/06/2022
Hồ Chí Minh: 813-247
Đồng Tháp: 301-632
Cà Mau: 809-719
Miss
19/06/2022
Tiền Giang: 304-535
Kiên Giang: 318-235
Đà Lạt: 957-806
Win Tiền Giang 304
18/06/2022
Hồ Chí Minh: 137-588
Long An: 900-491
Bình Phước: 754-339
Hậu Giang: 550-476
Miss
17/06/2022
Vĩnh Long: 157-731
Bình Dương: 325-844
Trà Vinh: 241-627
Win Trà Vinh 241
16/06/2022
Tây Ninh: 897-579
An Giang: 120-818
Bình Thuận: 239-708
Miss
15/06/2022
Đồng Nai: 188-674
Cần Thơ: 238-524
Sóc Trăng: 934-449
Win Đồng Nai 188
14/06/2022
Bến Tre: 252-117
Vũng Tàu: 188-554
Bạc Liêu: 451-972
Miss
13/06/2022
Hồ Chí Minh: 755-851
Đồng Tháp: 385-603
Cà Mau: 497-122
Miss
12/06/2022
Tiền Giang: 572-119
Kiên Giang: 440-866
Đà Lạt: 670-995
Miss
11/06/2022
Hồ Chí Minh: 172-984
Long An: 865-252
Bình Phước: 955-580
Hậu Giang: 352-405
Miss
10/06/2022
Vĩnh Long: 623-777
Bình Dương: 447-110
Trà Vinh: 950-696
Miss
09/06/2022
Tây Ninh: 713-424
An Giang: 266-194
Bình Thuận: 520-492
Win An Giang 266
08/06/2022
Đồng Nai: 228-792
Cần Thơ: 774-964
Sóc Trăng: 731-114
Miss
07/06/2022
Bến Tre: 777-480
Vũng Tàu: 351-886
Bạc Liêu: 331-452
Win Bến Tre 777
06/06/2022
Hồ Chí Minh: 811-615
Đồng Tháp: 354-473
Cà Mau: 448-772
Win Đồng Tháp 473
05/06/2022
Tiền Giang: 830-193
Kiên Giang: 617-848
Đà Lạt: 335-349
Miss
04/06/2022
Hồ Chí Minh: 984-593
Long An: 515-631
Bình Phước: 378-716
Hậu Giang: 220-912
Win Long An 631
03/06/2022
Vĩnh Long: 927-343
Bình Dương: 268-110
Trà Vinh: 522-601
Miss
02/06/2022
Tây Ninh: 934-577
An Giang: 547-670
Bình Thuận: 494-345
Miss
01/06/2022
Đồng Nai: 397-798
Cần Thơ: 323-448
Sóc Trăng: 692-685
Miss
31/05/2022
Bến Tre: 835-313
Vũng Tàu: 868-442
Bạc Liêu: 572-742
Win Bến Tre 313
30/05/2022
Hồ Chí Minh: 974-989
Đồng Tháp: 150-670
Cà Mau: 902-260
Win Cà Mau 260
29/05/2022
Tiền Giang: 788-240
Kiên Giang: 590-998
Đà Lạt: 730-559
Win Đà Lạt 559
28/05/2022
Hồ Chí Minh: 220-478
Long An: 412-628
Bình Phước: 330-872
Hậu Giang: 705-581
Miss
27/05/2022
Vĩnh Long: 913-399
Bình Dương: 663-257
Trà Vinh: 398-732
Miss
26/05/2022
Tây Ninh: 410-350
An Giang: 173-840
Bình Thuận: 652-677
Miss
25/05/2022
Đồng Nai: 866-406
Cần Thơ: 673-694
Sóc Trăng: 408-941
Win Đồng Nai 866
24/05/2022
Bến Tre: 513-300
Vũng Tàu: 554-611
Bạc Liêu: 451-899
Win Bạc Liêu 451
23/05/2022
Hồ Chí Minh: 263-706
Đồng Tháp: 920-976
Cà Mau: 519-284
Miss
22/05/2022
Tiền Giang: 431-282
Kiên Giang: 415-619
Đà Lạt: 543-715
Miss
21/05/2022
Hồ Chí Minh: 824-776
Long An: 202-408
Bình Phước: 792-861
Hậu Giang: 237-514
Miss
20/05/2022
Vĩnh Long: 864-350
Bình Dương: 184-503
Trà Vinh: 785-474
Win Trà Vinh 785
19/05/2022
Tây Ninh: 573-407
An Giang: 549-991
Bình Thuận: 554-181
Win Bình Thuận 181
18/05/2022
Đồng Nai: 135-614
Cần Thơ: 756-776
Sóc Trăng: 870-249
Miss
17/05/2022
Bến Tre: 265-965
Vũng Tàu: 422-248
Bạc Liêu: 260-949
Miss
16/05/2022
Hồ Chí Minh: 660-485
Đồng Tháp: 840-054
Cà Mau: 675-171
Win Đồng Tháp 054
15/05/2022
Tiền Giang: 619-670
Kiên Giang: 080-192
Đà Lạt: 117-292
Win Kiên Giang 080
14/05/2022
Hồ Chí Minh: 265-648
Long An: 904-994
Bình Phước: 647-350
Hậu Giang: 141-972
Win Long An 904
13/05/2022
Vĩnh Long: 657-654
Bình Dương: 201-336
Trà Vinh: 638-471
Miss
12/05/2022
Tây Ninh: 354-036
An Giang: 517-451
Bình Thuận: 100-655
Win An Giang 451
11/05/2022
Đồng Nai: 365-142
Cần Thơ: 640-567
Sóc Trăng: 332-442
Miss
10/05/2022
Bến Tre: 486-686
Vũng Tàu: 478-647
Bạc Liêu: 606-586
Win Vũng Tàu 647
09/05/2022
Hồ Chí Minh: 437-626
Đồng Tháp: 153-202
Cà Mau: 846-737
Win 737 Cà Mau
08/05/2022
Tiền Giang: 641-575
Kiên Giang: 634-353
Đà Lạt: 172-891
Miss
07/05/2022
Hồ Chí Minh: 742-845
Long An: 828-647
Bình Phước: 784-282
Hậu Giang: 725-954
Miss
06/05/2022
Vĩnh Long: 873-970
Bình Dương: 642-293
Trà Vinh: 260-107
Miss
05/05/2022
Tây Ninh: 851-384
An Giang: 839-238
Bình Thuận: 881-347
Miss
04/05/2022
Đồng Nai: 100-315
Cần Thơ: 294-938
Sóc Trăng: 804-663
Miss
03/05/2022
Bến Tre: 254-166
Vũng Tàu: 495-566
Bạc Liêu: 423-708
Miss
02/05/2022
Hồ Chí Minh: 927-580
Đồng Tháp: 361-396
Cà Mau: 733-928
Miss
01/05/2022
Tiền Giang: 848-975
Kiên Giang: 508-278
Đà Lạt: 381-890
Win Đà Lạt 890
30/04/2022
Hồ Chí Minh: 201-317
Long An: 388-928
Bình Phước: 406-961
Hậu Giang: 861-437
Win Hồ Chí Minh 317
29/04/2022
Vĩnh Long: 325-363
Bình Dương: 151-948
Trà Vinh: 904-968
Win Trà Vinh 968
28/04/2022
Tây Ninh: 654-394
An Giang: 335-831
Bình Thuận: 216-966
Miss
27/04/2022
Đồng Nai: 333-823
Cần Thơ: 714-163
Sóc Trăng: 880-627
Miss
26/04/2022
Bến Tre: 994-851
Vũng Tàu: 551-255
Bạc Liêu: 238-120
Miss
25/04/2022
Hồ Chí Minh: 615-197
Đồng Tháp: 278-840
Cà Mau: 111-268
Miss
24/04/2022
Tiền Giang: 253-818
Kiên Giang: 858-729
Đà Lạt: 972-427
Miss
23/04/2022
Hồ Chí Minh: 900-777
Long An: 170-112
Bình Phước: 761-531
Hậu Giang: 555-112
Miss
22/04/2022
Vĩnh Long: 985-227
Bình Dương: 639-945
Trà Vinh: 823-951
Win Vĩnh Long 227
21/04/2022
Tây Ninh: 574-698
An Giang: 793-189
Bình Thuận: 337-933
Miss
20/04/2022
Đồng Nai: 735-858
Cần Thơ: 877-330
Sóc Trăng: 784-750
Win Cần Thơ 330
19/04/2022
Bến Tre: 644-750
Vũng Tàu: 537-282
Bạc Liêu: 313-126
Win Bạc Liêu 126
18/04/2022
Hồ Chí Minh: 114-884
Đồng Tháp: 795-437
Cà Mau: 128-630
Miss
17/04/2022
Tiền Giang: 728-723
Kiên Giang: 522-983
Đà Lạt: 149-234
Miss
16/04/2022
Hồ Chí Minh: 592-861
Long An: 411-539
Bình Phước: 657-664
Hậu Giang: 462-636
Miss
15/04/2022
Vĩnh Long: 425-861
Bình Dương: 334-663
Trà Vinh: 831-406
Win Bình Dương 663
14/04/2022
Tây Ninh: 623-340
An Giang: 368-579
Bình Thuận: 669-546
Miss
13/04/2022
Đồng Nai: 667-714
Cần Thơ: 638-432
Sóc Trăng: 579-300
Win Đồng Nai 714
12/04/2022
Bến Tre: 861-652
Vũng Tàu: 557-876
Bạc Liêu: 932-432
Miss
11/04/2022
Hồ Chí Minh: 225-611
Đồng Tháp: 698-272
Cà Mau: 243-187
Win Hồ Chí Minh 611
10/04/2022
Tiền Giang: 756-833
Kiên Giang: 562-249
Đà Lạt: 703-450
Win Tiền Giang 756
09/04/2022
Hồ Chí Minh: 294-581
Long An: 364-528
Bình Phước: 170-145
Hậu Giang: 465-870
Miss
08/04/2022
Vĩnh Long: 765-432
Bình Dương: 146-215
Trà Vinh: 637-912
Miss
07/04/2022
Tây Ninh: 411-717
An Giang: 883-493
Bình Thuận: 937-488
Miss
06/04/2022
Đồng Nai: 846-633
Cần Thơ: 191-145
Sóc Trăng: 998-538
Miss
05/04/2022
Bến Tre: 277-346
Vũng Tàu: 856-724
Bạc Liêu: 257-984
Miss
04/04/2022
Hồ Chí Minh: 661-989
Đồng Tháp: 471-158
Cà Mau: 328-887
Win Hồ Chí Minh 989
03/04/2022
Tiền Giang: 322-202
Kiên Giang: 187-605
Đà Lạt: 152-406
Win Đà Lạt 152
02/04/2022
Hồ Chí Minh: 259-778
Long An: 240-239
Bình Phước: 494-808
Hậu Giang: 424-561
Miss
01/04/2022
Vĩnh Long: 943-610
Bình Dương: 671-602
Trà Vinh: 381-846
Win Trà Vinh 381

 

Kết quả
Xổ số Miền Nam
Chat Zalo: 0976.339.365


Gọi Hotline: 0976.339.365