Cặp giải 8 miền Trung

5.000.000 VNĐ
"Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi". Chúng tôi nỗ lực hết mình để chọn ra những con số có xác suất về cao nhất. Bạn hãy tự tin lấy số, cơ hội phát tài trong tay bạn!

LIÊN HỆ NẠP TIỀN NGAY ĐỂ NHẬN SỐ!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH hoặc Hotline
0976339365
0976339365
Thống Kê
Cặp giải 8 miền Trung
NGÀY
CẶP GIẢI 8 MIỀN TRUNG
KẾT QUẢ
Hôm nay
04/09/2022
Kon Tum: 50-95
Khánh Hòa: 27-33
Thừa Thiên Huế: 30-69
Miss
03/09/2022
Đà Nẵng: 73-66
Quảng Ngãi: 75-13
Đắk Nông: 38-75
Win Đà Nẵng 66
02/09/2022
Gia Lai: 84-49
Ninh Thuận: 73-11
Win Ninh Thuận 11
01/09/2022
Bình Định: 38-65
Quảng Trị: 34-53
Quảng Bình: 78-56
Win Bình Định 38
31/08/2022
Đà Nẵng: 36-56
Khánh Hòa: 25-57
Win Đà Nẵng 36
30/08/2022
Đắk Lắk: 65-77
Quảng Nam: 39-82
Miss
29/08/2022
Thừa Thiên Huế: 92-97
Phú Yên: 87-42
Win Thừa Thiên Huế 97
28/08/2022
Kon Tum: 78-29
Khánh Hòa: 29-51
Thừa Thiên Huế: 47-46
Win Khánh Hòa 51
27/08/2022
Đà Nẵng: 28-50
Quảng Ngãi: 10-22
Đắk Nông: 79-77
Win Quảng Ngãi 22
26/08/2022
Gia Lai: 38-59
Ninh Thuận: 96-45
Miss
25/08/2022
Bình Định: 38-71
Quảng Trị: 68-12
Quảng Bình: 81-38
Miss
24/08/2022
Đà Nẵng: 17-65
Khánh Hòa: 36-99
Win Đà Nẵng 17
23/08/2022
Đắk Lắk: 75-86
Quảng Nam: 11-82
Win Đắk Lắk 86
22/08/2022
Thừa Thiên Huế: 54-86
Phú Yên: 13-98
Win Thừa Thiên Huế 86
21/08/2022
Kon Tum: 82-51
Khánh Hòa: 78-18
Thừa Thiên Huế: 58-93
Miss
20/08/2022
Đà Nẵng: 61-93
Quảng Ngãi: 51-47
Đắk Nông: 71-28
Win Đà Nẵng 61
Win Quảng Ngãi 47
19/08/2022
Gia Lai: 96-00
Ninh Thuận: 83-80
Win Gia Lai 00
18/08/2022
Bình Định: 34-47
Quảng Trị: 88-73
Quảng Bình: 90-27
Win Quảng Bình 90
17/08/2022
Đà Nẵng: 87-57
Khánh Hòa: 37-41
Miss
16/08/2022
Đắk Lắk: 92-29
Quảng Nam: 58-84
Win Quảng Nam 58
15/08/2022
Thừa Thiên Huế: 53-14
Phú Yên: 60-53
Miss
14/08/2022
Kon Tum: 90-76
Khánh Hòa: 94-96
Thừa Thiên Huế: 77-86
Miss
13/08/2022
Đà Nẵng: 87-81
Quảng Ngãi: 91-99
Đắk Nông: 57-59
Win Đắk Nông 57
12/08/2022
Gia Lai: 91-99
Ninh Thuận: 21-49
Miss
11/08/2022
Bình Định: 25-26
Quảng Trị: 64-30
Quảng Bình: 14-65
Win Bình Định 26
10/08/2022
Đà Nẵng: 99-91
Khánh Hòa: 77-07
Win Khánh Hòa 07
09/08/2022
Đắk Lắk: 81-62
Quảng Nam: 52-53
Win Quảng Nam 53
08/08/2022
Thừa Thiên Huế: 54-97
Phú Yên: 86-23
Miss
07/08/2022
Kon Tum: 40-43
Khánh Hòa: 25-72
Thừa Thiên Huế: 68-82
Miss
06/08/2022
Đà Nẵng: 71-80
Quảng Ngãi: 10-30
Đắk Nông: 55-84
Miss
05/08/2022
Gia Lai: 53-92
Ninh Thuận: 73-75
Win Ninh Thuận 75
04/08/2022
Bình Định: 65-20
Quảng Trị: 53-78
Quảng Bình: 38-88
Win Bình Định 65
03/08/2022
Đà Nẵng: 39-41
Khánh Hòa: 37-32
Miss
02/08/2022
Đắk Lắk: 65-51
Quảng Nam: 90-29
Miss
01/08/2022
Thừa Thiên Huế: 32-92
Phú Yên: 77-90
Win Phú Yên 90
31/07/2022
Kon Tum: 43-51
Khánh Hòa: 48-56
Thừa Thiên Huế: 25-47
Win Kon Tum 43
30/07/2022
Đà Nẵng: 99-95
Quảng Ngãi: 18-29
Đắk Nông: 67-70
Miss
29/07/2022
Gia Lai: 79-80
Ninh Thuận: 89-14
Win Gia Lai 80
28/07/2022
Bình Định: 65-21
Quảng Trị: 27-89
Quảng Bình: 13-23
Miss
27/07/2022
Đà Nẵng: 61-78
Khánh Hòa: 81-64
Miss
26/07/2022
Đắk Lắk: 39-72
Quảng Nam: 68-82
Win Đắk Lắk 39
25/07/2022
Thừa Thiên Huế: 59-49
Phú Yên: 19-79
Win Thừa Thiên Huế 49
24/07/2022
Kon Tum: 15-76
Khánh Hòa: 06-51
Thừa Thiên Huế: 19-44
Win Khánh Hòa 06
23/07/2022
Đà Nẵng: 49-15
Quảng Ngãi: 27-84
Đắk Nông: 16-21
Miss
22/07/2022
Gia Lai: 25-87
Ninh Thuận: 47-92
Win Ninh Thuận 47
21/07/2022
Bình Định: 73-28
Quảng Trị: 68-15
Quảng Bình: 90-34
Win Bình Định 73
20/07/2022
Đà Nẵng: 64-87
Khánh Hòa: 88-34
Win Đà Nẵng 64
19/07/2022
Đắk Lắk: 14-41
Quảng Nam: 53-37
Win Quảng Nam 37
18/07/2022
Thừa Thiên Huế: 99-67
Phú Yên: 17-68
Win Phú Yên 17
17/07/2022
Kon Tum: 33-68
Khánh Hòa: 53-31
Thừa Thiên Huế: 92-47
Win Thừa Thiên Huế 47
16/07/2022
Đà Nẵng: 40-73
Quảng Ngãi: 50-21
Đắk Nông: 17-58
Win Đắk Nông 17
15/07/2022
Gia Lai: 66-45
Ninh Thuận: 96-16
Win Ninh Thuận 16
14/07/2022
Bình Định: 17-18
Quảng Trị: 57-14
Quảng Bình: 13-96
Win Bình Định 17
13/07/2022
Đà Nẵng: 82-73
Khánh Hòa: 36-02
Win Khánh Hòa 02
12/07/2022
Đắk Lắk: 55-44
Quảng Nam: 61-41
Win Đắk Lắk 44
11/07/2022
Thừa Thiên Huế: 48-44
Phú Yên: 67-70
Miss
10/07/2022
Kon Tum: 53-93
Khánh Hòa: 85-47
Thừa Thiên Huế: 20-14
Win Kon Tum 53
09/07/2022
Đà Nẵng: 72-80
Quảng Ngãi: 92-77
Đắk Nông: 61-28
Win Quảng Ngãi 77
08/07/2022
Gia Lai: 37-99
Ninh Thuận: 13-99
Win Gia Lai 37
07/07/2022
Bình Định: 31-89
Quảng Trị: 59-23
Quảng Bình: 71-94
Win Quảng Trị 59
06/07/2022
Đà Nẵng: 72-82
Khánh Hòa: 18-77
Miss
05/07/2022
Đắk Lắk: 52-80
Quảng Nam: 44-51
Win Quảng Nam 51
04/07/2022
Thừa Thiên Huế: 89-81
Phú Yên: 29-68
Miss
03/07/2022
Kon Tum: 84-17
Khánh Hòa: 92-08
Thừa Thiên Huế: 77-81
Win Khánh Hòa 08
02/07/2022
Đà Nẵng: 13-25
Quảng Ngãi: 63-14
Đắk Nông: 75-29
Miss
01/07/2022
Gia Lai: 20-90
Ninh Thuận: 95-37
Win Gia Lai 90
30/06/2022
Bình Định: 99-49
Quảng Trị: 55-90
Quảng Bình: 25-54
Win Quảng Bình 25
29/06/2022
Đà Nẵng: 16-39
Khánh Hòa: 92-87
Miss
28/06/2022
Đắk Lắk: 89-09
Quảng Nam: 62-59
Win Đắk Lắk 09
27/06/2022
Thừa Thiên Huế: 88-96
Phú Yên: 34-98
Win Phú Yên 34
26/06/2022
Kon Tum: 03-21
Khánh Hòa: 98-95
Thừa Thiên Huế: 30-54
Win Kon Tum 03
25/06/2022
Đà Nẵng: 10-59
Quảng Ngãi: 39-19
Đắk Nông: 75-90
Miss
24/06/2022
Gia Lai: 54-15
Ninh Thuận: 14-34
Win Ninh Thuận 14
23/06/2022
Bình Định: 30-98
Quảng Trị: 43-49
Quảng Bình: 55-95
Win Quảng Trị 43
22/06/2022
Đà Nẵng: 19-37
Khánh Hòa: 44-56
Win Khánh Hòa 56
21/06/2022
Đắk Lắk: 65-12
Quảng Nam: 66-90
Win Quảng Nam 66
20/06/2022
Thừa Thiên Huế: 56-40
Phú Yên: 65-64
Win Phú Yên 65
19/06/2022
Kon Tum: 37-51
Khánh Hòa: 11-28
Thừa Thiên Huế: 50-96
Miss
18/06/2022
Đà Nẵng: 42-68
Quảng Ngãi: 36-52
Đắk Nông: 78-26
Win Quảng Ngãi 36
17/06/2022
Gia Lai: 24-65
Ninh Thuận: 71-23
Miss
16/06/2022
Bình Định: 57-36
Quảng Trị: 71-83
Quảng Bình: 17-66
Miss
15/06/2022
Đà Nẵng: 98-87
Khánh Hòa: 70-57
Win Khánh Hòa 70
14/06/2022
Đắk Lắk: 17-93
Quảng Nam: 48-83
Win Đắk Lắk 17
Win Quảng Nam 48
13/06/2022
Thừa Thiên Huế: 32-11
Phú Yên: 23-32
Win Thừa Thiên Huế 11
12/06/2022
Kon Tum: 66-14
Khánh Hòa: 31-86
Thừa Thiên Huế: 50-22
Miss
11/06/2022
Đà Nẵng: 54-11
Quảng Ngãi: 98-77
Đắk Nông: 63-22
Miss
10/06/2022
Gia Lai: 48-12
Ninh Thuận: 54-35
Miss
09/06/2022
Bình Định: 56-47
Quảng Trị: 06-78
Quảng Bình: 42-48
Win Quảng Trị 06
08/06/2022
Đà Nẵng: 69-75
Khánh Hòa: 10-66
Miss
07/06/2022
Đắk Lắk: 74-27
Quảng Nam: 60-36
Win Quảng Nam 60
06/06/2022
Thừa Thiên Huế: 45-35
Phú Yên: 12-44
Win Thừa Thiên Huế 35
05/06/2022
Kon Tum: 75-97
Khánh Hòa: 78-44
Thừa Thiên Huế: 32-30
Miss
04/06/2022
Đà Nẵng: 34-15
Quảng Ngãi: 32-59
Đắk Nông: 40-68
Win Đắk Nông 40
03/06/2022
Gia Lai: 27-44
Ninh Thuận: 27-13
Miss
02/06/2022
Bình Định: 79-18
Quảng Trị: 27-63
Quảng Bình: 38-56
Win Quảng Bình 56
01/06/2022
Đà Nẵng: 23-98
Khánh Hòa: 51-67
Miss
31/05/2022
Đắk Lắk: 45-44
Quảng Nam: 68-97
Win Đắk Lắk 44
30/05/2022
Thừa Thiên Huế: 65-64
Phú Yên: 80-68
Win Thừa Thiên Huế 65
29/05/2022
Kon Tum: 23-45
Khánh Hòa: 25-74
Thừa Thiên Huế: 83-32
Win Khánh Hòa 25
28/05/2022
Đà Nẵng: 34-65
Quảng Ngãi: 57-39
Đắk Nông: 85-70
Win Quảng Ngãi 39
27/05/2022
Gia Lai: 18-96
Ninh Thuận: 40-27
Miss
26/05/2022
Bình Định: 65-64
Quảng Trị: 63-76
Quảng Bình: 44-20
Miss
25/05/2022
Đà Nẵng: 71-73
Khánh Hòa: 72-75
Win Đà Nẵng 71
24/05/2022
Đắk Lắk: 82-32
Quảng Nam: 52-99
Win Quảng Nam 52
23/05/2022
Thừa Thiên Huế: 57-78
Phú Yên: 36-49
Win Phú Yên 49
22/05/2022
Kon Tum: 38-25
Khánh Hòa: 12-60
Thừa Thiên Huế: 87-99
Win Khánh Hòa 60
21/05/2022
Đà Nẵng: 96-11
Quảng Ngãi: 12-95
Đắk Nông: 22-79
Win Đắk Nông 79
20/05/2022
Gia Lai: 94-20
Ninh Thuận: 81-85
Miss
19/05/2022
Bình Định: 54-15
Quảng Trị: 27-15
Quảng Bình: 53-76
Miss
18/05/2022
Đà Nẵng: 44-29
Khánh Hòa: 41-21
Win Khánh Hòa 21
17/05/2022
Đắk Lắk: 60-39
Quảng Nam: 48-50
Win Đắk Lắk 60
16/05/2022
Thừa Thiên Huế: 99-81
Phú Yên: 37-13
Win Thừa Thiên Huế 99
15/05/2022
Kon Tum: 28-53
Khánh Hòa: 03-73
Thừa Thiên Huế: 79-93
Win Khánh Hòa 03
14/05/2022
Đà Nẵng: 33-71
Quảng Ngãi: 64-67
Đắk Nông: 21-71
Win Đắk Nông 71
13/05/2022
Gia Lai: 35-68
Ninh Thuận: 02-79
Miss
12/05/2022
Bình Định: 65-28
Quảng Trị: 78-28
Quảng Bình: 64-93
Win Quảng Trị 28
11/05/2022
Đà Nẵng: 39-86
Khánh Hòa: 41-75
Win Khánh Hòa 75
10/05/2022
Đắk Lắk: 79-91
Quảng Nam: 34-57
Miss
09/05/2022
Thừa Thiên Huế: 84-89
Phú Yên: 81-49
Win Thừa Thiên Huế 89
08/05/2022
Kon Tum: 72-26
Khánh Hòa: 30-90
Thừa Thiên Huế: 84-29
Win Kon Tum 72
07/05/2022
Đà Nẵng: 55-40
Quảng Ngãi: 81-77
Đắk Nông: 67-73
Miss
06/05/2022
Gia Lai: 42-91
Ninh Thuận: 12-43
Miss
05/05/2022
Bình Định: 58-19
Quảng Trị: 44-94
Quảng Bình: 50-16
Miss
04/05/2022
Đà Nẵng: 49-36
Khánh Hòa: 28-42
Win Đà Nẵng 49
03/05/2022
Đắk Lắk: 51-76
Quảng Nam: 87-34
Win Quảng Nam 87
02/05/2022
Thừa Thiên Huế: 19-23
Phú Yên: 88-96
Win Phú Yên 96
01/05/2022
Kon Tum: 11-60
Khánh Hòa: 38-16
Thừa Thiên Huế: 78-11
Win Kon Tum 11
30/04/2022
Đà Nẵng: 55-28
Quảng Ngãi: 95-69
Đắk Nông: 20-64
Win Đắk Nông 64
29/04/2022
Gia Lai: 26-95
Ninh Thuận: 19-23
Win Gia Lai 26
28/04/2022
Bình Định: 99-16
Quảng Trị: 96-10
Quảng Bình: 92-85
Miss
27/04/2022
Đà Nẵng: 97-84
Khánh Hòa: 93-37
Win Đà Nẵng 97
26/04/2022
Đắk Lắk: 97-63
Quảng Nam: 87-71
Win Đắk Lắk 63
25/04/2022
Thừa Thiên Huế: 10-34
Phú Yên: 81-53
Win Thừa Thiên Huế 34
24/04/2022
Kon Tum: 27-13
Khánh Hòa: 24-94
Thừa Thiên Huế: 25-21
Miss
23/04/2022
Đà Nẵng: 67-85
Quảng Ngãi: 72-40
Đắk Nông: 46-57
Win Đà Nẵng 67
22/04/2022
Gia Lai: 49-25
Ninh Thuận: 36-91
Win Gia Lai 49
Win Ninh Thuận 91
21/04/2022
Bình Định: 17-92
Quảng Trị: 84-14
Quảng Bình: 32-70
Miss
20/04/2022
Đà Nẵng: 72-67
Khánh Hòa: 76-81
Miss
19/04/2022
Đắk Lắk: 63-69
Quảng Nam: 47-74
Win Quảng Nam 74
18/04/2022
Thừa Thiên Huế: 17-35
Phú Yên: 94-83
Win Thừa Thiên Huế 17
17/04/2022
Kon Tum: 18-60
Khánh Hòa: 48-29
Thừa Thiên Huế: 25-48
Win Khánh Hòa 48
16/04/2022
Đà Nẵng: 82-71
Quảng Ngãi: 20-60
Đắk Nông: 82-38
Win Quảng Ngãi 20
15/04/2022
Gia Lai: 08-80
Ninh Thuận: 61-97
Win Gia Lai 08
14/04/2022
Bình Định: 90-54
Quảng Trị: 74-78
Quảng Bình: 36-37
Miss
13/04/2022
Đà Nẵng: 70-64
Khánh Hòa: 42-09
Win Khánh Hòa 09
12/04/2022
Đắk Lắk: 33-67
Quảng Nam: 49-33
Miss
11/04/2022
Thừa Thiên Huế: 20-24
Phú Yên: 55-79
Win Phú Yên 55
10/04/2022
Kon Tum: 67-43
Khánh Hòa: 10-52
Thừa Thiên Huế: 68-24
Miss
09/04/2022
Đà Nẵng: 74-49
Quảng Ngãi: 41-87
Đắk Nông: 38-46
Win Đà Nẵng 49
08/04/2022
Gia Lai: 84-77
Ninh Thuận: 46-55
Win Gia Lai 84
07/04/2022
Bình Định: 82-91
Quảng Trị: 93-96
Quảng Bình: 15-62
Win Quảng Bình 15
06/04/2022
Đà Nẵng: 78-35
Khánh Hòa: 56-28
Win Khánh Hòa 56
05/04/2022
Đắk Lắk: 11-98
Quảng Nam: 61-12
Win Đắk Lắk 98
04/04/2022
Thừa Thiên Huế: 11-34
Phú Yên: 22-17
Win Phú Yên 17
03/04/2022
Kon Tum: 62-25
Khánh Hòa: 55-27
Thừa Thiên Huế: 96-50
Win Thừa Thiên Huế 96
02/04/2022
Đà Nẵng: 86-41
Quảng Ngãi: 53-91
Đắk Nông: 27-97
Miss
01/04/2022
Gia Lai: 60-57
Ninh Thuận: 68-84
Miss

 

Kết quả
Xổ số Miền Trung
Chat Zalo: 0976.339.365


Gọi Hotline: 0976.339.365